smartBiz kan användas i ekonomiundervisning och i praktisk arbete
smartBiz innehåller två versioner - smartBiz Bas och smartBiz Högskola.
smartBiz gör det lätt att hitta företagsnyttiga projekt  som kan genomföras i fadderföretag.
smartBiz har tagits fram av IHH i Jönköping och Stiftelsen Företagsam.
smartBiz har utvecklat s med stöd av Nutek och sparbanksstiftelsen Alfa.
 

smartBiz Bas och smartBiz Högskola finns nu i beta-versioner

 

 

 

Nyheter

Aktiviteter