Introduktion till marknadsföring


Historiskt sett har marknadsföring som disciplin utvecklats under tre elementära stadier. Inledningsvis handlade marknadsföring mycket om massreklam, som sedan utvecklades till modern marknadsföring, som i sin tur har övergått till mer och mer relationsinriktad marknadsföring. Den ökade globaliseringen och tekniska utvecklingen har lett till att dagens marknad är betydligt mer komplicerad och invecklad än tidigare. Nyckeln till framgång inom modern marknadsföring ligger därför i företagens förmåga att skapa starkare relationer till kunderna än sina konkurrenter. Marknadsföring misstas ofta som ett kortsiktigt försäljningsknep eller reklamkampanj, medan det i själva verket är en långvarig investering som börjar långt innan en produkt lanseras på marknaden och fortsätter med uppföljningar efter det att kunden har köpt produkten. Viktigt att komma ihåg är att om marknadsföring ska lyckas måste företaget leverera produkter och/eller tjänster som tillfredställer kundernas behov, önskemål och efterfrågan.

Traditionella koncept som marknadsundersökning, segmentering, inriktning mot utvalda målgrupper, positionering, och de fyra P:na (produkt, pris, plats, påverkan) är fortfarande betydelsefulla inom marknadsföringen, men det är idag avgörande att kunna översätta och utveckla dessa begrepp till den nya och mer komplicerade ekonomin. Marknadsföring klassificeras ofta som en process, en filosofi eller en inriktning inom ekonomin, men är i verkligheten en blandning av olika vetenskapsgrenar som psykologi, sociologi och ekonomi. Människan har alltid varit tvungen att välja mellan olika saker eftersom våra tillgångar på jorden är begränsade, därför är det en grundläggande förutsättning att förstå kundens behov, önskemål och efterfrågan för att lyckas med marknadsföring. Två fundamentala teorier ligger till grund för detta påstående – Maslows behovstrappa och Rostows teori om ekonomisk tillväxt.

Det finns ett flertal definitioner av begreppet marknadsföring, men marknadsföringens filosofi handlar helt enkelt om att skapa en gemensamt fördelaktig bytesrelation mellan företaget och kunden (även kallad kommersiell relation). Förändringar i omgivningen gör att kundernas konsumtionsbeteende varierar, idag har konsumenterna till exempel möjligheten att handla genom kataloger, telefoner och Internet. De nya tekniska möjligheterna tillhandahåller kunden med en mängd information om varumärken, priser, produktkvalitet, finesser och service. Detta är en stor skillnad från hur det var förr i tiden då kostnaden var stor för att få tag på samma information, vilket har medfört att konsumenterna numera har en stor inverkan på hur förtagen formar sina produkter och tjänster.

Idag sker det hela tiden förändringar i hur marknader fungerar och det påverkar vilken typ av marknadsföring som ska tillämpas. Eftersom marknader förändras måste också marknadsföringen förändras. Dagens företag ställs därför ofta inför utmaningen att överleva i en miljö där marknaden förändras mycket fort-

 
 

Analytiska verktyg

Här finner du praktiska tips och instruktioner på hur du utformar en fullständig marknadsplan.

Undersök ditt företags marknadsföringsskicklighet genom att svara på frågorna i detta PR-test.

 
Verktyg på engelska

Här finner du flervalsfrågor  med bland annat ord som saknas och korsordsövningar.

De här arbetsbladen  berör ämnen som marknadsplanering, marknadsmix, produktmix, SWOT-analys och PESTEL-analys, som är lämpade för högskoleelever och företag.

Det finns även fler arbetsblad  som inriktar sig på marknadsundersökning, kalkylprogramsanalyser, kundsegmentering och analys av konsumtionskedjan.

 


Länkar och lästips

Generella länkar

Marknadsforing.se  ger praktiska marknadsföringstips och erbjuder dig en möjlighet att lära dig mer om att göra marknadsföringen billigare och mer effektiv. Här finner du en guide som informerar om hur du kan göra marknadsföring på ditt företag smartare.

Marknadsforing.nu  ger dig marknadsföringsnyheter samt tips och metoder på hur du maximerar marknadsföring på internet.

12Manage.com  är ett uppslagsverk som är tillgängligt på svenska, engelska och 10 andra språk.

 

Länkar på engelska

Marketing.com  är en sökmotor som hjälper dig att hitta information inom alla ämnen relaterade till marknadsföring.

Knowthis.com  är en webb baserad kunskapskälla för marknadsföring med introduktioner till en mängd olika ämnen samt handledning och artiklar.

MarketingExperiments.com  är ett online laboratorium med målet att upptäcka vad som verkligen fungerar. Labbet testar olika marknadsföringsmetoder på internet, resultat publiceras i Marketing Experiments Journal.

 

Tidskrifter på engelska

*The Journal of Marketing - är en tidskrift som publicerar artiklar som bidrar till utvecklingen av markandsföringen som akademiskt ämne.

*Journal of Marketing Research - fokuserar på marknadsundersökning, dess filosofi och applikationer.

 

Nyhetsartiklar

Den nya smarta reklamen  (Affärsvärlden, april 2006)
Börsbolagen har reklamproblem  (e24.se, maj 2007)
Saab: Förändrat samarbete ger dyrare marknadsföring  (Dagens Industri, december 2004)
De lånta fjädrarnas marknadsföring  (Dagens Industri, juli 2000)

 
Nyhetsartiklar på engelska

Advertisers see women as green shoppers  (Financial Times, april 2007)
Rise in advertising spending signalled  (Financial Times, april 2007)
Condoms: A marketing dilemma  (Financial Times, december 2006)
Mobile marketing’s day has come  (DM News, juni 2007)
Using database marketing to build customer experience  (DM News, juni 2007)
Customized and on-demand targeting  (DM News, November 2007)

 

Forskningsartiklar på engelska

*Ganesan, S. (1994). Determinants of Long-term Orientation in Buyer-seller Relationships. Denna artikel fokuserar på vikten av att utveckla långvariga relationer och föreslår att denna relation är en funktion som beror på två saker: ömsesidigt beroende av varandra och förtroende.

*Kotler, P., & Levy (1969). Broadening the Concept of Marketing.  I den här artikeln tittar författarna närmare på marknadsföringkonceptet och olika funktioner som produktutveckling, prissättning och distribution och ställer sig frågan om traditionella marknadsföringsstrategier för produkter även kan appliceras på företag.

*Webster, F.E. (1992). The Changing Role of Marketing in the Corporation. Författaren föreslår att ett nytt marknadsföringskoncept måste utvecklas för att fokusera mer på strategiska samarbeten och att positionera företaget i produktionskedjan.


 
Böcker

**Axelsson, B., & Agndal, H. (2005). Professionell marknadsföring. Denna bok innehåller grundläggande marknadsföringsteorier och koncept. Den guidar läsaren hela vägen från en grundläggande nivå till en mer och mer avancerad nivå där marknadsföringens teoretiska och principiella aspekter illustreras med ett stort antal praktiska exempel och erfarenheter.

**Gustafsson, R. (2003) Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö. Författaren har gjort en svensk översättning av Philip Kotlers bok Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know.

**Lundén, B., & Svensson, U. (2006). Marknadsföring för småföretag.  Detta är en praktisk handbok om hur du förbättrar marknadsföringen på ditt företag, skriven på ett personligt och simpelt sätt. Den ger vägledning på hur du ökar försäljningen genom en genomtänkt marknadsföringsstrategi.

 
 
Böcker på engelska

**Baker, M.J. (1994). The Marketing Book.   Den här boken är en standard bok inom markandsföring och täcker alla grundläggande områden inom ämnet.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2004) Principles of Marketing. Detta är en av de mest kända marknadsförings böckerna som förklarar samtliga grundläggande idéer, koncept och teorier inom marknadsföring. Den kraftfulla boken används som standard litteratur inom marknadsförinskurser världen över.

 
 

Källor

**Baker, M.J. (2006). Marketing: an introductory text. Westburn: Argyll, Skotland.

**Baker, M.J. (1999). The IEBM encyclopedia of marketing. International Thomson Business Press: London, England.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping