Detaljhandel


Vi associerar ofta detaljhandel till företag med jättestora varuhus som exempelvis Wal-Mart, Target och Home, därav glömmer vi ofta bort att Holiday Inn, Amazon.com och din lokala restaurang också är detaljhandlare (även benämnt återförsäljare). Detaljhandel innefattar samtliga handlingar involverade i handeln av produkter eller tjänster direkt till slutkunden för dennes privata bruk. De flesta detaljhandlarna är företag som huvudsakligen tjänar pengar på återförsäljning, men det finns också företag som IKEA som utför sin egen detaljhandel. På senaste tiden har detaljhandeln utanför butik växt med stor hastighet, som exempelvis försäljning till slutkunder via Internet, kataloger, telefon, TV-shop program, automater och liknande tillvägagångssätt av försäljning. Oavsett typ, måste dagens återförsäljare inrikta sig på en tydlig målgrupp och positionera sig noggrant för att överleva på den konkurrenskraftiga marknaden.

 

Traditionell detaljhandel

Detaljhandelsbutiker kan ha många olika utseenden och storlekar. De kan kategoriseras i grupper efter service, bredd och djup av produktlinjer, relativa priser och organisationsstruktur. I fråga om service kan detaljhandlare erbjuda tre olika nivåer. Stormarknader använder sig oftast av en självservice policy, medan butiker som erbjuder mer försäljningsassistans erbjuder en begränsad service med en aning högre priser. Avslutningsvis använder sig exklusiva varuhus och specialbutiker av en fullservice policy där kunderna får assistans i alla skeden av shoppingen.

Klassificeringen av detaljhandel efter bredd och djup av produktlinjer resulterar i lite fler kategorier. Specialbutiker erbjuder ett smalt utbud av produkter, men har väldigt djupt sortiment. Varuhus å andra sidan, erbjuder en ansenlig bredd med många olika produktkategorier, men har inte lika djupa sortiment inom dessa kategorier. Närbutiker är ofta placerade nära bostadsområden med generösa öppettider sju dagar i veckan och har ett begränsat utbud av bekvämlighetsvaror. Snabbköp erbjuder ett ansenligt utbud av matvaror, hushållsartiklar och tvättprodukter. Stormarknader är betydligt större än snabbköpen och har ett djupt sortiment av matvaror och andra regelbundet använda produkter. Dessutom erbjuder stormarknader ofta regelbundet använda tjänster som kemtvätt, postkontor och biltvätt. I Europa ökar förekomsten av s.k. category killers – enorma specialaffärer (ofta större än flygplansgarage) som erbjuder ett mycket brett utbud av olika produktkategorier och djupa sortiment med kunnig personal. Slutligen finns det detaljhandlare som sjukhus, hotell, restauranger och banker som erbjuder produktlinjer som består av tjänster. Tjänstedetaljhandel är en snabbt växande sektor som är ansvarig för den största ökningen av nya arbetstillfällen.

Att jämföra priser är också ett vanligt sätt att kategorisera detaljhandlare. Vanligtvis erbjuder återförsäljare produkter med normal kvalitet till ett normalt pris, men det finns också detaljhandlare som erbjuder exklusiva produkter till höga priser och tvärtom. Exempelvis säljer lågprisaffärer standardvaror till låga priser genom att acceptera låga marginaler och sälja jättestora volymer. Det finns också återförsäljare som köper in varor under grossisthandlarpriser och därför kan erbjuda lägre priser än vanliga återförsäljare, som till exempel outlets och fabriksutförsäljningar.

De flesta detaljhandelsbutikerna drivs av självständiga butiksinnehavare, men allt fler av dem går ihop i gemensamma organisationer, numera finns det fyra olika typer av detaljhandelsorganisationer. Företagskedjor består av två eller fler butiker som säljer samma eller liknande produkter och har gemensam ägare och styrning. Frivilliga kedjor är sponsrade grupper av självständiga detaljhandlare som säljer liknande varor och köper in stora mängder tillsammans. Samverkande detaljhandlare är ett kollektiv av självständiga återförsäljare som är en del av en styrande inköpsorganisation och har gemensamma reklamkampanjer. Franchise organisationer består av ett avtal mellan en franchiser (tillverkare, grossist eller tjänsteorganisation) och dess självständiga affärsmän som köper rätten att äga och styra enheter i systemet. Slutligen finns det också affärskonglomerat som är en stor organisation i vilken många företag som producerar vitt skilda saker ingår under samma ägande och styrning.

 

Innovativ detaljhandel

En ansenlig majoritet av all detaljhandel görs genom traditionella detaljhandelsbutiker, men alternativa detaljhandelsmetoder växer sig allt större. Några vanliga alternativ till traditionell butikshandel är postorder, TV och telefon, men det är framförallt online-detaljhandeln som har öppnat dörrarna till en ny typ av shopping. När konsumenter surfar in på en online-detaljhandlares webbsida kan de bläddra i ett enormt utbud av varor (som exempelvis Amazon.com, världens största online-detaljhandlare, som erbjuder massor av böcker, filmer, kläder och accessoarer, hälso- och skönhetsprodukter, elektronik, mat- och hushållsartiklar mm.) genom några få rörelser med musen. När konsumenten sedan valt ut en produkt kan denne beställa och betala inom några minuter, ofta till ett lägre pris än hos traditionella återförsäljare.

 
 

Analytiska verktyg

Detaljhandelsmatematik  används på alla nivåer inom företag, allt från mycket enkla funktioner som att räkna pengar i kassan och ge växel till kunder till att räkna ut totala kostnaden på en försäljningstransaktion.

Butiksägare och föreståndare använder sig också av matematiska detaljhandelsformler  för att utvärdera inventerings- och köpplaner, analysera försäljningssiffror, förbättra marginaler och använda sig av prissänkning för att göra förvaringen så bra som möjligt.

 

Länkar och lästips

Länkar på engelska

KnowThis.com erbjuder ett stort antal pedagogiska artiklar inom detaljhandel,  med fokus på ämnen som prissättning, kategorier, målgrupper, butik och icke-butik detaljhandel, servicenivå och ägarstruktur.

About.com har en omfattande sektion om detaljhandelsindustrin, där du har tillgång till vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar, ordlista och uppslagsverk, statistik och andra relaterade ämnen.

 
Tidskrifter

Journal of Retailing  hänger sig till att avancera kunskapen och applikationerna inom detaljhandeln, dess styrning, utveckling och nuvarande teori.

Journal of Retailing & Consumer Services  är ett internationellt tvärvetenskapligt forum för forskning och debatt inom detaljhandels- och tjänstestudier. Den adresserar distributionen och försäljningen av varor, detaljhandel av professionella tjänster som sjukvård och juridik, turism, fritid och personliga finanstjänster.

 

Nyhetsartiklar

Svensk detaljhandel fortsatt het  (E24 Näringsliv, juli 2007)
Rekordstark detaljhandel ska upp till bevis  (E24 Näringsliv, juni 2007)

 
Nyhetsartiklar på engelska

2007’s Top Picks: Retailing  (Business Week, januari 2007)
Opening a Small Retail Shop  (Business Week, februari 2007)
Amazon sees profits triple  (Times Online, juli 2007)
Retailing, the High-Tech Way  (Business Week, juli 2005)
Fast Retailing: Back To The Fast Track  (Business Week, juli 2004)

 
Forskningsartiklar på engelska

**Broekemier, G.M. & Cooper, J.C. (1997) Rural Retailing: Behavioral Research Results and Implications for Managerial Strategy.  Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 9, No. 2, pp. 50-60.

**Miles, M.P., Thompson, D.L. & Capella, L.M. (1994) A Small Business Perspective of Retail Trade Area Analysis Models. Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 6, No. 3, pp. 59-70

Weitz, B. (2000). Electronic Retailing: Market Dynamics and Entrepreneurial Opportunities.  Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: A Research Annual. Vol. 12, pp. 209-232. Denna artikel introducerar de kritiska tillgångarna som behövs för att på ett framgångsriktsätt sälja varor och tjänster elektroniskt.

 
Böcker

**Ekberg, S. & Lohmander, T. (2004). 1000 tips om att sälja mer i butik.
Denna bok ger dig verktygen för att öka försäljningen och vinsten på ditt företag. Författarna har intervjuat ca 700 butiksägare och anställda för att identifiera de vanligaste problemen, bok ger dig svaren till dessa problem.

**Olsson, M. (2005) Detaljhandelns utveckling.

 
Böcker på engelska

**Boyer, K.K., Frohlich, M. & Hult, G.T. (2005) Extending the Supply Chain: How Cutting-edge Companies Bridge the Critical Last Mile Into Customers’ Homes. Denna bok diskuterar uppdelningen mellan kunder och detaljhandlare. Den introducerar också olika produktionskedjor, med förslag på olika modeller och funderingar på framtidens produktionskedjor.

**Dawson, J. (2006) Strategic Issues in International Retailing: Concepts and Cases.

**Levy, M. & Weitz, B. (2006). Retailing Management. Denna bok är en bästsäljare inom detaljhandelsindustrin. Den är känd för sin strategiska syn på detaljhandel och dess uppbyggnad kring strategiska modeller för beslutsfattande. Boken är mycket pedagogisk och betonar vikten av att eleverna ska förstå verkliga detaljhandelsproblem och hur de ska lösas.

**Krafft, M & Mantrala, M.K. (2005). Retailing in the 21st Century: Current and Future Trends.

 

 

Källor

**Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2004). Principles of Marketing, Tenth Edition. Pearson/Prentice Hall corp: New Jersey, USA.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping