Inventariestyrning


Inventariestyrning handlar om styrningen av inventarier som t ex. råmaterial, produkter-i-arbete, och färdiga produkter. Det är viktigt att koordinera inventariestyrningen med företagets transportpolicy, särskilt allt eftersom leverantörskedjan blir mer komplex och i och med det har en inverkan på kundservice nivåer och kostnader. Anledningen till att hålla inventarier kan vara att möta varierande efterfrågan, att skydda sig mot prishöjningar, att täcka ledtider, och uppnå skaleffekter i transporterna. Nackdelen med att hålla inventarier är att de är dyra att hålla, och är svåra att kontrollera. Pareto’s lag säger att 20 % av alla inventarier svarar för 80% av värdet. Inventariestyrningen handlar generellt sätt om två saker; förutse efterfrågan och räkna ut hur mycket man ska beställa och när. Ett företags inventariepolicy påverkas huvudsakligen av faktorer så som efterfrågan, ledtider för påfyllning, antal produkter, planeringstiden, kostnaderna för att hålla inventarier, och kravet på service nivåer.

När det kommer till påfyllning och orderläggning så borde idealt sett en ny leverans komma in precis som inventarienivåerna når noll. För att hitta den optimala order kvantiteten används något som kallas för EOQ-modellen (economic order quantity). EOQ-modellen ger en förenklad version av ett inventariesystem. Att förutse efterfrågan för att kunna räkna ut den optimala order kvantiteten kan dock vara lite svårt, så man måste göra vissa antaganden. Först och främst så är en förhandsberäkning alltid fel. Sen så är det så att ju längre perioden är man försöker förutse, desto större blir felet. Till sist så är sammanslagna förhandsberäkningar alltid mer precisa. Aggregationer av förhandsberäkningar gällande efterfrågan är centralt när man vill slå ihop risker så att totalrisken minskar.

Påfyllnadssystem som ofta används är den så kallade Newsvendor  metoden och Order-up-to metoden. Newsvendor modellen försöker matcha tillgång och efterfrågan och förutse hur mycket inventarier som krävs innan efterfrågan uppstår, och Order-up-to modellen har som mål att balansera sannolikheten att det tar slut mot vad det kostar att hålla inventarierna i lager.

Det finns olika informationssystem som MRP och ERP som används för att styra inventarier (läs mer under Informationssystem). Stora kostnadsreduktioner har även varit möjliga för företag som implementerat Just-In-Time  system. JIT kommer ursprungligen från Toyotas Produktion System  (TPS) som har som mål att reducera mängden rester och samtidigt öka produktiviteten.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Inventariesimulation  – ett roligt sätt att se kopplingen mellan ordrar och inventarienivåer.

Snärtpiskeffekten som nämndes som hastigast kan bäst illustreras med ett simulationsspel som kallas “the Beer Game”, ett logistik spel som utvecklats av MIT. Syftet med spelet är att visa reaktionerna till saker som händer runt omkring oss, och de beslut vi fattar till följd av det som ibland ger oväntade och oönskade resultat.

Inventory Management Database  hjälper dig hålla reda på ordrar och när det är dags för nästa orderläggning.

Inventariearbetsblad 

 

Länkar och lästips

Logistikordlista  svenska-engelska

 
Engelska länkar

Lär dig hur man räknar ut säkerhetslagernivåer här.

Inventarieordbok

 

Engelska nyheter

Wal-Mart to throw its weight behind RFID  (News.com, juni 2003).
Smarter Inventory Control of Spare Parts Can Result In Savings Of 50 Percent  (Science Daily, november 2006)

 
Rapporter

Metodrapport  från Växjö universitet som förklarar begreppet snärtpiskeffekt (bullwhip effect).

 
Engelska tidskriftartiklar

*Lee, H. L., Padmanabhan, V., & Whang, S. J. (1997). Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect. Management Science, Vol. 43, No. 4, Frontier Research in manufacturing and Logistics, pp. 546-558.
Den här artikeln tittar närmare på olika källor som ger upphov till snärtpiskeffekten.

*Nahmias, S. (1982). Perishable Inventory Theory – A Review. Operations Research, Vol. 30, No. 4, pp. 680-708.
Den här artikeln summerar forskning som gjorts om olika orderläggningspolicy för förgängliga inventarier och inventarier som utsätts för kontinuerligt förfall.

*Conway, R., Maxwell, W., McClain, J.O., & Thomas, L.J. (1988). The Role of Work-in Process Inventory in Serial Production Lines. Operations Research, Vol. 36, No. 2, pp. 229-241.´Den här artikeln tittar närmare på inventarier som buffrar mellan processerna I produktionslinan som uppstår pga. osynkronisering. Författarna undersöker hur produkter-i-arbete inventarier ackumuleras och dess distribution och kvantitet.

*Cachon, G. P., & Fisher, M. (2000). Supply Chain Inventory Management and The Value of Shared Information. Management Science, Vol. 46, No. 8, pp. 1032-1048.
Författarna till den här artikeln har undersökt hur värdefullt det är att dela med sig av data gällande efterfrågan och inventarier.

*Lee, H.L., & Billington, C. (1992).  Managing Supply Chain Inventory: Pitfalls and Opportunities.  Sloan Management Review, Vol. 33, No. 3, pp. 65-73.
Den här artikeln förklarar hur man undviker vissa fallgropar i inventariestyrningen och hur man bäst tar till vara på olika möjligheter.

 
Böcker

**Cachon, G., & Terwiesch, C. (2006). Matching Supply with Demand – An Introduction to Operations Management.  Det här är en standardbok som används som kurslitteratur inom operationell logistic på många universtitet. Boken tillhandahåller övningar och facit till varje kapitel. Kapitel 9 förklarar newsvendor problemet lite närmare, och kapitel 10 tar upp olika inventariestrategier. Kapitel 11 sen går inte lite djupare på order-up-to modellen.

**Chopra, S., & Meindl, P. (2004). Supply Chain Management – Strategy, Planning, and Operations. Det här är också en standard bok som används vid många lärosäten. Kapitel 11 beskriver hur viktigt det är att ha säkerhetslager och hur man bestämmer den optimala mängden av säkerhetsinventarier. Kapitel 16 diskuteras även vikten av att koordinera leverantörskedjan och tar upp snärtpiskeffekten.

**Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2003). Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies.
Det här är också en popular grundläggande bok inom SCM som innehåller bra fallstudier i slutet av varje kapitel. Kapitel 3 förklarar metoder som är bra för att reducera snärtpiskeffekten och sammanslagning av risker tas upp.
 

 

Källor

Cachon, G., & Terwiesch, C. (2006). Matching Supply with Demand: An introduction to operations managment. New York: McGraw Hill

Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2003). Designing and managing the supply chain: concepts, strategies, and case studies. Boston: McGraw-Hill

Supply Chain Online (2007). Hedging Demand Uncertainty: The Newsvendor Model. Retrieved on  2007-06-21 from http://www.supplychainonline.com/previews/SCM103/3.html 

 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping