Disposition

Det viktigt att planera hur man ska disponera föredraget och hur man ska formulera sig. Åhörarna kommer bäst ihåg det du säger i början och slutet. Inledning och avslutning är alltså viktiga för att de ska komma ihåg det du säger under föredraget.

Inledning
Inledningen kan ses som reklam för presentationen. Det är här du berättar varför åhörarna ska lyssna på dig. Du kan försöka väcka deras nyfikenhet genom att:
- berätta om ditt huvudbudskap,
- lyfta fram någon intressant detalj i det du kommer att berätta,
- koppla det du ska berätta till någon aktuell händelse,
- ställa en fråga som de ska besvara i slutet av ditt föredrag, eller
- berätta en anekdot som du kopplar till ditt ämne.

Presentationsstruktur
Om det är ett längre föredrag bör du dela upp det i flera delar så att det blir lättare för åhörarna att följa med. Detta kan göras genom att innehållet struktureras på något av följande sätt:
- Dela upp ämnet i delämnen och ta ett i taget.
- Använd en kronologisk ordning.
- Disponera utifrån orsak och verkan. Vad hände och varför?
- Försök att ge föredraget kontraster genom att måla upp två olika sidor och ge argument för och emot.
- Bygg upp spänningen genom att ge delar som sedan sammanfattas i dina slutsatser.

Avslutning
I avslutningen sammanfattar du det som du vill att åhörarna ska komma ihåg från ditt föredrag. Detta kan göras genom att du:
- presenterar en slutsats som bygger på det du tagit upp under din presentation,
- uppmanar åhörarna att göra något som du argumenterat för,
- ”sluta cirkeln” och anknyta till något du sagt, utlovat eller frågat i inledningen, eller
- ett citat eller en lärdom du dragit av det du presenterat.