Lager & Distribution


“The Council of SCM Professionals” definierar lager som “magasinering (lagring) av gods” (p.159, Ackerman & Brewer 2001). Företag håller inventarier i lager därför att produktionscykeln sällan matchar konsumtionscykeln. Inventarierna måste lagras någonstans, och därför krävs lager och distributionscentraler. Lagerhus lagrar inventarier för längre perioder medans distributionscentraler har en större omsättning. Ett lager håller också vanligtvis råmaterial i väntan på vidaredistribution, de lagrar produkter-i-arbete temporärt, och lagrar slutprodukten innan den skickas ut till kund. De håller även lager åt återförsäljare och grossister som också väntar på vidaredistribution.

Lager idag har mer och mer tagit rollen som distributionscenter, och en kritisk fråga är hur många lagerhus eller distributionscentraler som behövs och vart man ska placera dem. Läs mer om konfigurationen av distributionsnätverk under Lokaliseringsstrategier. Distributionscentraler är ofta automatiserade till en hög grad och är designade för att snabbt kunna ta emot och leverera gods. Wal-Mart är ett av de företag som har ett av världens största distributionsnätverk. Vikten av att ha en bra lagerstyrning har ökat i betydelse. Användandet av teknologi i lager och distributionscentraler är viktigt för att säkerställa ett kontinuerligt flöde, vilket är anledningen till att det är viktigt att ha ett lagersystem, ett “warehouse management system” (WMS) . Det är designat för att övervaka olika processer och aktiviteter som är i gång i ett lager. En stor hjälp är den såkallade ”Radio Frequency Identification”, (RFID) som är ett rätt så nytt tillskott i lagerstyrningen. RFID ger ut en radiosignal som sänder information om produkten och vart den finns. Syftet är att maximera utnyttjandet av utrymme samt minimera materialhanteringsprocessen. Det har blivit en viktig del för att hålla konkurrenskraften uppe. Lagersystem idag är ryggraden I de flesta moderna lager. För att hålla koll på inventarierna I ett lager finns även andra tekniker som används som streckkoder och skannrar.

Den huvudsakliga uppgiften som ett lager har är ändå att ta emot gods, lagra dem, och skicka dem vidare. Om man gjorde detta manuellt skulle en massa arbetskraft gå åt, och därför är de flesta lager idag helt automatiserade. Ett lagersystem (WMS) har två huvusakliga syften; att säkerställa effektivitet och verkan. Vissa faktorer är särskilt viktiga att beakta för att göra det, nämligen lagerkapacitet, lagerdesign och layout osv.

 
Distribution

Distribution handlar i grund och botten om att flytta gods från A till B. Transportaktiviteter, lager, och annan administration måste integreras för att uppnå en effektiv distribution, och bra kommunikation är nödvändig. Distributionsprocessen involverar även returflödet av gods.

Distributionsflödet måste planeras noga med hjälp av ruttplanering eftersom den största kostnaden utgörs av transporterna. Rutterna beror också på vilken sorts distributionskanal man väljer att använda, både korta och långa. Det är heller inte ovanligt att distributionen till slutkund går igenom flera olika kanaler som styrs av återförsäljare, tillverkare eller tredjepartsföretag. När distributionskanaler väljs ut så måste man bestämma sig för om man vill att produkterna går direkt till kund eller genom en mellanhand. Det finns flera möjliga alterantiv, som även kan kombineras. Några av dessa alternative kan vara att gå igenom återförsäljarens lager, använda sig av en mäklare, direktleverera, använda tredjepartsföretag, grossistlager, osv. Det finns massor av olika alternativ som måste utvärderas innan ett väljs ut.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Exempel på lagerlayout  – Index over sju olika lagerlayouter för olika sorters inventarier och industrier.

 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Lager layout and design  – mer detaljerad information om olika layouter.

 
Engelska onlinetidningar

Modern Distribution Management  – här finns en del artiklar att hämta om distributionsstyrning.

Industrial Distribution

Warehouse & Logistics News 

 
Engelska Tidskrifter

***International Journal of Physical Distribution & Logistics Management fokuserar på kundservice, distributionskostnader, distributionsplanering, IT, material och inköp, orderläggningsystem, och transporter.

  

Engelska nyheter

It pays to do your homework in and around the loading bay  (Warehouse and logistics news, maj 2007)

 
Engelska forskningsartiklar

Kevan, T. (2005). Warehouse Management Systems Become a Key Piece of the Supply Chain Puzzle: Expanded Functionality Driven By Auto-ID and Communications Technologies Elevates. Frontline Solutions.
Författaren ger en överblick över lagersystemens utveckling, från dess att det bara var ett inventarieverktyg till att det nu är en integrerad del i affärssystemen genom hela leverantörskedjor.

Van den Berg, J.P. (1999). A Literature Survey on Planning and Control of Warehousing Systems. IIE Transactions, Vol. 31, pp. 751-762.
Den här artikeln är en överblick över forskning som gjorts om olika metoder för lagersystem och användbara tekniker för att planera och kontrollera.

de Koster, M.B.M., van der Poort, E.S., & Wolters, M. (1999). Efficient Order Batching Methods in Warehouses. International Journal of Production Research, Vol. 37, No. 7, pp.1479-1504.
Författarna har undersökt problemen med batching i lager. Batchade ordrar reducerar ledtider, vilket är anledningen till att många använder sig av det. Det används också därför att man då kan skära ner på arbetskraftkostnader, men vissa problem uppstår som författarna har undersökt.

*Burns, L. D., Hall, R. W., & Blumenfeld, D. E. (1985). Distribution Strategies that Minimize Transportation and Inventory Costs. Operations Research, Vol. 33, No. 3, pp. 469-490.
Författarna diskuteras hur man bäst kan skära ner på distributionskostnader för lastbilstransporter och jämför två olika strategier, direktleverans och pendling.

Herer, Y. T., & Tzur, M. (2001). The Dynamic Transshipment Problem. Naval Research Logistics, Vol. 48, pp. 386-408.

 
Engelska böcker

**Frazelle, E. H. (2002). World-Class Warehousing and Material Handling.
Den här boken förklarar lagrens centrala roll i leverantörskedjor.

**Rushton, A. (2006). Handbook of Logistics and Distribution Management. (E-book)

 

 

Källor

Ackerman, K. B., & Brewer, A. M. Warehousing: A key link in the supply chain. In Brewer, A. M., Button, K. J., & Hensher, D. A. (Eds). (2001). Handbook of Logistics and Supply Chain Management

CSCMP (2007). Supply Chain and Logistics Terms and Glossary. Retrieved from http://www.cscmp.org/Downloads/Public/Resources/glossary03.pdf

Rushton, A. (2006). Handbook of Logistics and Distribution Management. 3rd Ed. London: Kogan Page, Limited

 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping