Lokaliseringstrategier


Placeringen av tillverkningslokaler, återförsäljarlokaler, lager och distributionscentraler har en viktig roll i leverantörskedjors effektivitet och konkurrensfördelar. När man ska välja ut en ny plats att placera en lokal av något slag på så är det viktigt att man planerar långt framåt. Efter det att man redan slagit upp lokaler någonstans så är det svårt att flytta igen på kort sikt. En perfekt plats idag kanske inte är perfekt om 5 år, så det är viktigt att man försöker förutse framtida förändringar i omgivningen. En anledning till att tredjepartslogistiken har blivit så popular är just på grund av detta, då måste företagen inte bekymra sig om vart de bäst ska placera sina lager eller distributionscentraler.

Att omdesigna ett nätverk tar tid, men ständiga förändringar i kundernas krav kräver ibland omvärderingar och omorganiseringar av nätverk. Man kan inte trycka nog på hur strategiskt viktiga dessa beslut är. Många företag väljer att placera sina lager i närheten av stora logistikhubar, speciellt för varor som är värda mycket och varor som har en kort livstid som snabbt måste kunna transporteras vidare till sin slutdestination.

Det finns vissa faktorer som påverkar valet av placeringen av nya lokaler, både regionala och mer platsspecifika faktorer som har att göra med tillgänglighet av arbetskraft, infrastruktur, närhet till markanden osv. Linjära matematiska modeller används ofta för att hitta olika optimala alternativ. Simulationsmodeller och heuristiska modeller används också.

Den första personen som publicerade teorier om lokaliseringsstrategier var Alfred Weber i början av 1900-talet och sa att företag väljer den plats som minimerar kostnaderna. Han utvecklade den så kallade location triangeln som innehåller tre steg i urvalsprocessen där han argumenterade att transportkostnaderna var de absolute viktigaste att tänka på när man väljer ut en plats för en ny lokal.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Hotelling’s location model  förklarar fenomenet med att t.ex bilförsäljare, bensinstationer och matvaruhus oftast ligger tätt intill varandra. Att ligga i kluster bredvid konkurrenterna kan verka märkligt, man kan ju resonerna att det vore klokare att placera sig där konkurrenten inte finns så att man får ett eget område.

 

Länkar och lästips

Engelska forskningstidskrifter

***Regional Science and Urban Economics

***Location Science

***The Review of Network Economics

Engelska länkar

Transport and Location  – det här är ett utdrag från ett bokkapitel som beskriver vikten av transporter när man väljer ut nya plaster att slå upp lokaler på.

 

Tidningsartiklar

Mavefølelsen satt på sidesporet  (Dagligvarehendelen.com, juni 2006)

 
Forskningsrapport

Bergström, F., Karlsson, H., & Kolterjahn, F. (2004). Ett A-läge är alltid ett A-läge – En analys av detaljhandelskedjornas lokaliseringsstrategier.
Den här forskningsrapporten från Handels Utredningsinstitut försöker ta reda på om större varukedjor systematiskt finns på samma plats i samma regioner och varför de isåfall väljer att lokalisera sina butiker på detta sätt

 
Engelska rapporter

Arribas, I., Cervera, J.L., & Vila, J.E. (2004). Location Strategies Based On Discrete Choice Models: An Empirical Application to Supermarket Location. Departamento de Análisis Económico, Edificio Departamental Oriental, Ivan Arribas, University of Valencia.

Collins, R., & Sherstyuk, K. (1999). Spatial Competition With Three Firms: An Experimental Study. Division of the humanities and social sciences, California Institute of Technology, Pasadena, California.

Daskin, M. S., Snyder, L. V., & Berger, R. T. (2003). Facility Location in Supply Chain Design. Department of Industrial Engineering and Management Sciences, Northwestern University, Evanston, Illinois.

 
Engelska böcker

**Ballou, R. H. (2004). Business Logistics’ Management: Planning, Organizing, and Controlling the Supply Chain. Kapitel 13 I den här boken tar upp lokaliseringsstrategier.

**Chopra, S., & Meindl, P. (2004). Supply Chain Management – Strategy, Planning, and Operations.  Kapitel 4-6 diskuterar ämnet mer på djupet.

**Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Langley, J. Jr. (2003). The Management of Business Logistics – A Supply Chain Perspective.

 

 

Källor

Coyle, J. J., Bardi, E. J., & Langley, J. Jr. (2003). The Management of Business Logistics – A supply chain Perspective. 7th Ed. Mason, Ohio: Thomas Learning

Hofstra. Weber’s Location Triangle. Retrieved on 2007-06-26 from http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch7en/conc7en/weberlocationtriangle.html

 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping