Introduktion till ledarskap

 

 “Ledarskapets väsentliga egenskap är dess syfte. Syftet med ledarskap är att utföra en uppgift. Det är vad ledarskap handlar om—och vad det gör är mer viktigt än vad det är eller hur det fungerar.”
(Colonel Dandridge M. Malone)
 

Ledarskap kan inte så lätt definieras då det finns ungefär lika många definitioner som det finns ledare. Om man ändå ska ge en definition så är ledarskap “en process där någon påverkar andra för att uppnå ett mål”  (Northouse, 2007). Det är viktigt att man ser på ledarskap som en process och vara medveten om att det handlar om att påverka andra, dvs. makt (maktposition och personlig makt), det sker i grupper, och målet är att uppnå ett visst mål. En ledare genomför den här processen genom att använda olika attribut såsom tilltro, värderingar, etik, karaktär, kunskap, och färdigheter. Även om själva positionen som ledare ger en viss auktoritet så är det inte makten som gör ledaren. Ledarskap handlar mycket om att få följeslagarna att vilja uppnå målen och inte om att köra med folk. Ledarskap och management har många likheter, men trots dem är det inte samma sak, och det är viktigt att ha i bakhuvudet. Management är mer om att övervaka aktivteter och rutiner medans ledarskap är mer fokuserat på att påverka och skapa visioner. De två koncepten överlappar dock varandra till och från .

I den här sektionen tittar vi närmare på två grundläggande koncept när man pratar om ledarskap som är motivation  och kommunikation. Det finns även olika typer av ledarskapsstilar  precis som det finns olika personliga karaktärsdrag  hos ledare. Det har också blivit mer vanligt att arbeta i team runtom på olika arbetsplatser, vilket har utvecklats till ett eget forskningsområde. Det finns även en pågående debatt om kvinnor  i ledande positioner och könsroller. Makt  är någonting som också blivit uppmärksammat efter ett flertal skandaler där ledare har missbrukat sina positioner, och i samband med det tar vi upp etik och moral  och deras roll i ledarskap. Globaliseringen av företag ger både management och ledarskap en extra dimension, men det kan du läsa mer om i International Management  sektionen.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Ledarskapsövningar  – Isbrytare, energizers, och teambyggande aktiviteter.

Ledarskaps Hodgepodge  – citat, ordspråk, och tankar kring ledarskap.

 

Länkar och lästips

Arbetsmiljöupplysningen  har en sektion om ledarskap som har rätt så bra information.

 

Tidskrifter

***Ledmotiv är en svensk ledarskapstidskrift som ges ut tre gånger om året.

 

Engelska länkar

Warren Bennis – ledarskapsguru  – det här är en bra början om du ska börja med efterforskningar inom ledarskap. Bennis har haft och har fortfarande ett stort inflytande på ledarskapsforskningen och har även vunnit Pulitzer priset för ett av sina verk.

University of Oregon’s ledarskapslänkar

The Art and Science of Leadership  det här är en sida där ledarskapskonceptet har delats in i olika kapitel och som guidar användaren genom de olika delarna i ledarskapsteorierna. Det finns även en del övningar.

Bad managers website
Den här sidan koncentrerar sig på vanliga misstag olika typer av chefer och ledare gjort. Utgångspunkten är inte att alla chefer och ledare är dåliga utan att det är bättre att lära sig av andras misstag än sina egna. På hemsidan (under "True Stories") hittar man många roliga och sanna historier.

 

Onlinetidningar

Chef.se  vänder sig till personer i ledande positioner och ger värdefulla råd om hur man utvecklas som ledare och hur man bäst tar hand som sina anställda.

Ledarna  – Sveriges chefsorganisation.

 

Engelska onlinetidningar

Forbes Magazine  Har en särskild avdelning för ledarskap.

Leader to Leader  publicerar det senaste inom ledarskap, management och strategi.

 

Engelska forskningstidskrifter

***The Leadership Quarterly är en tidskrift som riktar sig både akademiker, yrkesverksamma och studenter och som försöker hitta ett fokus på ledarskap.

***Leadership publicerar artiklar inom organisationsteorin, organisationssstudier, och beteende, management, sociologi, kultur, historia och flera andra ämnesområden kopplade till ledarskap.

***Leadership in Action

***Leadership & Organization Development Journal undersöker managementteorier runt ledarskap och organisationer för att upptäcka nya mer effektiva sätt att leda organisationer.

 

Nyhetsartiklar

Karisma tillgång för företagsledare  (Dagens Nyheter, januari 2007)

 

Engelska nyhetsartiklar

What is effective leadership today?  (Chief Executive, juli/augusti 2006)
Don’t be a hero  (CIO, januari 2005)
Interview with Warren Bennis  (Management Skills & Development Magazine)
Beware the Bad Leader (Harvard Business School Working Knowledge, september 2004)

Engelska forskningsartiklar

Bennis, W. (1999). The Leadership Advantage. Leader to Leader, No. 12, pp. 18-23.
I den här artikeln diskuteras generationen med intellektuellt kapital, ledarkvalité, följeslagarnas krav, och olika karaktärsdrag.

*Hatch, M. J., Kostera, M., & Kozminski, A. K. (2006). The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest. Organizational Dynamics, Vol. 35, No. 1, pp. 49-68.
Den här artikeln är egentligen en sammanfattning av en bok som är skriven av samma författare med samma titel där de argumenterar att ledarskap har tre olika ansikten; som manager, som konstnär, och som präst. Författarna har intervjuat ett flertal personer på VD poster för att visa hur ledare tillförlitar sig på historier om andra ledare. De diskuterar också olika myter inom ledarskap.

*Hollander, E.P. (1992). Leadership, Followership, Self and Others. Leadership Quarterly, Vol. 3, No. 1, pp. 43-?

*Hogg, M.A. (2001). A Social Identity Theory of Leadership. Personality and Social Psychology Review, Vol. 5, No. 3, pp. 184-200.
Den här artikeln beskriver en social identitetsteori om ledarskap. Författaren menar att ledarskap är en process som sker i grupp orsakat av sociala kategoriseringar.

 

Engelska böcker

**Northouse, P.G. (2007). Leadership: Theory and Practice. Den här boken erbjuder en blandning av gamla traditionella teorier och nya perspektiv på ledarskap.

Kotter, J.P. (1990). A Force for Change: How Leadership Differs from Management.
Den här boken delar in ledarskap i tre kategorier som är centrala för ledarskap.

***Campbell, S., & Samiec, E. (2005). 5-D Leadership: Key Dimensions for Leading in the Real World. (E-bok på Books 24*7). Författarna menar att det finns två huvudsakliga anledningar till bristen på effektivt ledarskap som de försöker hitta praktiska lösningar på i den här boken. Det första problemet är missuppfattningen om ledarskapets beskaffenhet. Det andra är en otillräcklighet i metodologin om ledarskapsutveckling.

***Hart, L. B., & Waisman, C. S. (2005). The Leadership Training Activity Book: 50 Exercises for Building Effective Leaders. (E-bok på Books 24*7). Den här boken innehåller ett par aktiviteter från nybörjarnivå upp till mer avancerade nivåer till för att lära ut viktiga ledarskapskompetenser som tillit, visioner, värderingar osv.

**Wren, T.J, & Price, T.L. (Eds.). (2004). Traditional Classics on Leadership. Först diskuterar den här boken det moraliska syftet med ledarskap baserat på filosofier ända från Plato’s och Aristoteles tid. Idealiskt ledarskap diskuteras i det andra avsnittet med tankar från personer som Niccolo Machiavelli och Sigmund Freud. Den tredje delen handlar om den befogade auktoritetens beskaffenhet, och den fjärde handlar om följeslagarnas status. Sista delen tar upp auktoritetens utmaningar.

**Kellerman, B. B. (2004). Bad Leadership: What It Is, How it Happens, Why it Matters.
Författaren menar att det finns en mörk sida på ledarskapet – allt från beslutsamhet och kyla till korruption och elakhet. Det är inte helt ovanligt. Dåligt ledarskap finns överallt och måste därför undersökas närmare för att bättre förstå det. Exempel är tagna från ledare som t.ex. Bill Clinton, Radovan Karadzic, Al Dunlap, and Saddam Hussein. Författaren identifierar sju sorters dåligt ledarskap och försöker förklara hur och varför vissa ledare går över gränsen från god till ond.

 

 

Källor

Leadership Quotes. Retrieved from http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadqot.html

Northouse,P.G. (2007). Leadership theory and practice. 4th Ed. London: Sage Publications

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping