Retorik


Retorik är ett begrepp som kanske många har hört men få vet vad det handlar om. Retorik handlar enligt Aristoteles om konsten att övertyga.  Men det handlar också om konsten att tala. Inom vissa yrkesgrupper är det viktigt att kunna tala väl, samt i vissa situationer. Samma sak gäller under studietiden då du ofta kommer att få prata inför en större grupp. Vid t.ex. jobbsökande och presentation av affärsidéer är det också viktigt att du inger självförtroende och ger ett övertygande intryck. Även på din fritid kan du ha nytta av att kunna tala, på föreningsmöten eller på bröllop. Retoriken kan hjälpa dig på vägen. För att ge dig ett hum om hur retorik kan hjälpa dig, tänk på att du samtalar med andra ungefär en tredjedel av din tid varje dag!

Påverka och övertyga är två begrepp som är nära sammankopplade, och återfinns i nästan all kommunikation som sker. Vissa personer har en förmåga att få folk att lyssna på dem och övertyga. Det finns ett par grundläggande saker som är gemensamt för retoriker och bra talare. Den klassiska retoriken är grundad i erfarenheter, traditioner, och förebilder, men den läran har inte använts på många år, men den nya retoriken bygger på samma grunder. I dagens samhälle sker retoriken oftast genom reklam och marknadsföring, men gäller även presentationer och tal. Man måste födas till att bli en bra talare kanske du tänker, men har du funderat över varför t.ex. amerikaner är så bra på att diskutera och debattera? Anledningen till det är att det amerikanska skolsystemet inkluderar ämnet Public Speaking, där de intensivt övar på att tala. Den praktiska retoriken vi tillämpar i Europa och i Sverige kanske inte stämmer helt överens med den i USA, vi kan tycka att den amerikanska stilen är lite för påflugen. Det visar på att olika traditioner har olika inflytande, och våra synsätt är kännetecknade av våra olika kulturer.

A och O när det gäller att tala är att öva. Att övning ger färdighet är i det här fallet ingen klyscha. Retoriken handlar även om hur du förbereder dig för att tala inför folk. Det finns som sagt en del grundläggande saker att tänka på för att kunna påverka och övertyga andra. Det finns tre så kallade medel;

• Trovärdighet,
• Bevis och resonemang, och
• Förmåga att framkalla känslor.

Din trovärdighet bygger på ett antal saker som bl. a. vilket rykte du har om dig, hur du beter dig när du pratar med folk (vilket intryck ger du? Självsäker, ärlig, professionell?), och hur mycket erfarenhet har du. När det gäller bevis och resonemang hänger mycket på vad för slags källor du använder som stöd för dina resonemang, demonstrera gärna dina argument och ge exempel. Känslorna du förhoppningsvis kan framkalla hos de du kommunicerar med kan variera från ilska, engagemang, glädje och så vidare. Ett bra knep för att övertala och påverka andra är att lägga fram fakta och sen låta dem du kommunicerar med komma fram till sina egna slutsatser. 

Blir du nervös av att tala inför andra? Det man kan göra är att öva och förbereda sig och verkligen ta alla möjligheter som ger sig att öva på. Efter hand ska du se att nervositeten släpper. Cicero menade att man gör bäst i att utgå från en plan. Först ska man naturligtvis komma på vad det är man vill säga (inventio), sen ska man ordna det man kommit på att man vill säga (dispositio), sen utforma språket (elocutio), memorera det man vill säga (memoria) och till slut framföra det (actio). Är man väl förbered och har ett bra upplägg kan man i de flesta fall bekämpa sin nervositet, även om det inte är lätt. Fundera på varför du är rädd och nervös. Oftast är det för att du är dåligt förbered, är rädd för att göra bort dig, eller helt enkelt känner dig ensam och utsatt när du står inför en grupp människor.  

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Öva på att tala 

 

Länkar och lästips

Retoriksidan ger dig en introduktion till retorik, presentationstekniker, kommunikationsmodeller, och kroppsspråk.

Presentera muntligt

Jobbigt att tala inför klassen?

 

Onlinetidningar

Retorikmagasinet är en tidning som erbjuder många hur-man-gör artiklar, analyser, och tittar på olika teorier och litteratur.

 

Tidskrifter

***Ledmotiv är en svensk ledarskapstidskrift som ges ut tre gånger om året.

 

Engelska länkar

Akademiska defintioner av retorik

Retorikdjungeln

 

Engelska nyhetsartiklar

The fear factor, and the Alpha boss (BusinessWeek, juli 2007)

 
Forskningsartiklar

Müllern, T. & Stein, J. (2000). Konsten att övertyga - ledaren som retoriker i den nya ekonomin. Ledmotiv, nr 2.

 

Engelska forskningsartiklar

*Den Hartog, D. N., & Verburg, R.M. (1997). Charisma and Rhetoric: Communicative Techniques of International Business LeadersLeadership Quarterly, Vol. 8, No. 4, pp. 355-391. Retorik och karismatiskt ledarskap har mycket gemensamt, och kopplingen mellan de två förklaras närmare i den här artikeln.

 

Böcker

**Müllern, T., & Stein J. (1999). Övertygandets ledarskap: om retorik vid strategiska förändringar. Författarna använder sig av retorikvetenskapen för att demonstrera hur viktig retoriken är när man ska leda strategiska förändringsprocesser. De menar att retoriken är en central del i varje ledares liv.

**Gunnarsson, H. (2003). Vältalaren – om konsten att tala. En handbok i retorik.

 

Källor

Gunnarsson, H. (2003). Vältalaren – en handbok i retorik. Liber AB: Trelleborg

Ingemansson, K., & Ekström, M. (2004). Presentationer med bildspel. Konsultförlaget Uppsala Publishing House: Uppsala

http://www.retorik.com/retorik/

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping