Ledaren


“People ask the difference between a leader and a boss. . . The leader works in the open, and the boss in covert. The leader leads, and the boss drives.”
(Theodore Roosevelt)

Vi har alla våra olika personliga drag, och att förstå ledares personligheter kan vara intressant. Vad är det som gör en bra ledare? De fem stora personlighetsdragen (The Big Five Personality Traits) är en modell som används för att identifiera och karakterisera personliga drag med hjälp av fem dimensioner; extroverthet, hjälpsamhet, inbilskhet, neurotiskhet och intellektualitet. Ledaren påverkar alla som arbetar i organisationen, vilket är anledningen till att det är så viktigt att förstå ledarens personlighet. Forskning har visat att personliga drag påverkar ledarens effektivitet. Karisma har visat sig vara en bra egenskap för ledare att ha eftersom karismatiska ledare uppfattas som att vara mer effektiva. För att en ledare ska lyckas i sin roll är det viktigt att de kan vara mottagliga för andra människors behov och samtidigt behålla sin status.

Det är också viktigt att en ledare är tillförlitlig, dvs. äkta, uppriktig och pålitlig. Detta är speciellt viktigt idag då flera skandaler inom den politiska världen och affärsvärlden har uppmärksammats i media (läs mer under Etik & Moral). Ledarens beteende statuerar ett exempel för alla andra i organisationen. En ledares emotionella intelligens är en annan kvalitet som inger förtroende och motiverar. Emotionell intelligens består av fem saker; “att vara medveten om sina egna känslor, att kunna hantera sina egna känslor, att kunna motivera sig själv, att kunna se känslor hos andra människor, och att kunna hantera relationer” (p. 722, Caruso 2004). Det är också viktigt att en ledare har social intelligens och är kapabel till att tänka och agera socialt och kunna förstå andra. Det har visat sig att akademisk intelligens inte är så viktigt som man tror. Den sociala intelligensen har en mycket större påverkan på ledarens effektivitet.

Det har även blivit mer och mer viktigt att ha negativ kompetens, vilket mer eller mindre betyder att man är kapabel till att hantera osäkra situationer, och många situationer i det dagliga affärslivet är fyllda med tvetydigheter och osäkerhet. Ledarens kommunikation och interaktionsstil skapar klimatet i organisationen, och hans eller hennes personlighet har en stor betydelse i det sammanhanget. Myers-Brigg testet (Myers-Briggs Type Indicator) är ett välkänt verktyg om man vill utvärdera personligheter, och använder sig av fyra dimensionen som de klassificerar personligheter i; extroverthet - introverthet, sinnlig – intuitiv, tänkande – sympatisk, och dömande – förnimmelse .

Nedanför hittar några verktyg för att utvärdera personligheter och skicklighet.

 

Analysverktyg

Chefhjälpen – tips, checklistor och mallar.

 

Engelska verktyg

Jung’s typologitest – identifiera din personlighetstyp.

Big Five Personality Traits test

Myers-Briggs Type Indicator

 

Länkar och lästips

Chefego – din karriär, lön och välbefinnande.

 

Engelska verktyg

Mer om Myers-Briggs Type Indicator

 

Nyhetsartiklar

Ministrarna är urusla som chefer (Chef.se, mars 2007)
Årets Chef 2007 (Chef.se, 2007)

 

Engelska nyhetsartiklar

Ambition test (The Guardian, februari 2007)

The Make or Break Leadership Quality (Forbes, februari 2007)

Are you a control freak? (The Guardian, mars 2007)

 

Engelska forskningsartiklar

*Mumford, M.D., Zaccaro, S.J., Harding, F.D., Jacobs, T. O., & Fleischman, E. A. (2000). Leadership Skills For a Changing World: Solving Complex Social Problems. The Leadership Quarterly, Vol. 11, No. 1, pp. 11-35.
Författarna menar att effektivt ledarskapsbeteende beror på ledarens förmåga att lösa komplexa sociala problem i organisationer.

 

Böcker

**Bennis, W. (1990). Så skapas en ledare: hur individer blir ledare och hur de utövar sitt ledarskap. Författaren menar att om man vill bli en ledare måste man börja med att lära känna sig själv.

 

Engelska böcker

**Brundin, E. (2002). Emotions in Motion: The Strategic Leader in a Radical Change Process. Dissertation, Jönköping International Business School. 

 

 

Källor

Allen, K.E. Authenticity, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

Caruso, D. R. Intelligence, emotional, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

Franco, J. L., Reaume, G. Personal characteristics and groups, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

French, R. B. Negative Capability, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

Hogan, J. R., & Hogan. R. Big Five Personality Traits, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

Riggio, R.E., & Thorne, D. Intelligence, social, In Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of Leadership. Thousand Oaks: Sage Publications

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping