Etiskt ledarskap


“Den som är oförsiktig med sanningen i små frågor
kan inte bli betrodd med viktiga angelägenheter ”
(Albert Einstein)

Etik och moral är mer eller mindre samma sak och man kan grovt säga att det handlar om cad som är rätt och fel. En del handlingar är moraliskt riktiga och andra är det inte, men linjen mellan rätt och fel är inte alltid glasklar och kan alltid diskuteras.  Etik i ledarskapet och etik i affärslivet är inte riktigt samma sak även om det finns många gemensamma faktorer. Etiskt ledarskap är ett rätt så nytt forskningsområde som har blivit mer uppmärksammat efter ett par stora skandaler det senaste årtiondet. Etik har diskuterats mycket i media efter skandalerna med Skandia, Systembolaget och Enron i USA.  Ett annat uttryck som ofta kommer in i sammanhanget är värderingar. Värderingar och etik går hand i hand – men vad folk värderar och vad som är etiskt är inte alltid samma sak. Den idealiska bilden vi har av en ledare är någon med bra karaktär och dygd. Etik och moral är intressant eftersom många problem uppstår I maktförhållandet mellan ledare och följeslagare. Makten kan vara vilseledande, och etiskt ledarskap har mycket att göra med att balansera makt och egennytta med företagets intressen i baktanke.

 
Figur 1 – Fem principer av etiskt ledarskap

Det etiska ledarskapet har fem principer som syns i bilden ovan; respekt, service, rättvisa, uppriktighet, och gemenskap. Generellt sätt handlar etiken om den moral och de värderingar som förväntas i samhället. Det är ett system med principer som guidar oss genom livet och hjälper oss att skilja på rätt och fel. Etiskt ledarskap handlar om vad ledaren gör och vem han/hon är. Deras beteende och beslutsfattande har mycket att göra med deras etik och moral. När man pratar om etiskt ledarskap så kommer oftast frågor som uppförande och karaktär upp. Beteendeteorier tittar närmare på ledarens skyldigheter och konsekvenserna av deras handlande, medans karaktärsteorier mer tittar på ledarens dygd och person. Eftersom en ledare utöver väldigt mycket inflytande på en organisation och dess medlemmar så har ledaren ett visst ansvar att föra in och stärka etiska värderingar i organisationen.

 

 

Länkar och lästips

Lindström & De Geer om etik Standard Podcast. Två kända professorer i etik och ledarskap intervjuas – lyssna på intervjun här.

Etik och moral i arbetslivet – en guide med exempel från företag som t.ex. Green Cargo, Saab, och TeliaSonera.

 

Onlinetidningar

Ethos– en tidning för dig som är intresserad av etik på arbetsplatsen.

 

Engelska länkar

Center för etiskt ledarskap nyhetsbrev och länkar.

Rapporter från Institute for Ethical Leadership

 

Nyhetsartiklar

Skandia
Skandal utan botten (DN, november 2003)

Livbolagens affärer – Skandias skandaler (DN Ekonomi)

Systembolaget
Mutmisstankarna inom Systembolaget växer (Sveriges Radio, november 2003)

Muthärvan på systembolaget (Dagens Nyheter)

Enron
Största finansskandalen upp i rätten (Sveriges Television, januari 2006)

 

Engelska nyhetsartiklar

Skandia
Scandal heads north (Time, februari 2004)

Boss of scandal-hit Skandia quits (BBC News, december 2003)

Jail for scandal-hit Skandia boss (BBC News, maj 2006)

Systembolaget
Press release (Systembolaget, november 2003)

Enron
Enron scandal at a glance (BBC News, augusti 2002)

Special report – the Enron scandal (BusinessWeek, januari 2002)

 

Engelska rapporter

Ethics & Leadership: Working Papers – Kellog’s Leadership Studies Project (1996).
Den här välkända studien innehåller fem artiklar som täcker olika aspekter av etiskt ledarskap.
 

Engelska forskningsartiklar

*Aviolo, B. J., & Locke, E. E. (2002). Contrasting Different Philosophies of Leader Motivation: Altruism versus Egoism. Leadership Quarterly, Vol. 13, No. 2, pp. 169-191.
Den här artikeln jämför olika sett att se på ledarskapsmotivation och tittar på hur själviskt och osjälviskt beteende påverkar ledare och följeslagarnas motivation och prestation. I många situationer så kan inte allas egenintressen tillgodoses.

Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behaviour. Center for Leadership Studies, Binghamton University School of Management. Det finns de som har ifrågasatt moralen i det transformella ledarskapet. Författaren menar att för att det ska vara tal om äkta transformellt ledarskap så måste det byggas på moraliska grunder. Mycket av litteraturen som har skrivits om transformellt ledarskap är kopplad till litteraturen om dygd och moralisk karaktär.

 

 

Källor

Goethals, G. R., Sorensen, G. J., & Burns, J. M. (Eds.). (2004). Encyclopedia of leadership, Vol. 1. Thousand Oaks: Sage Publications

Northouse, P. G. (2007) Leadership Theory and Practice. 4th Ed. Thousand Oakes: Sage Publications

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
  på Högskolebiblioteket i Jönköping