Kvinnor och ledarskap


Könsfrågor i ledarskap har blivit ett populärt debattämne, och frågan varför det finns fler manliga än kvinnliga ledare ute på företagen. Några påstår att anledningen till detta grundar sig i gamla synsätt om kvinnans underlägsenhet. En del forskare nuförtiden påstår att kvinnor till och med är bättre ledare. Det här forskningsområdet blev intressant först på 70-talet när fler och fler kvinnor fick ledande positioner och även fler kvinnor kom in som forskare i den akademiska världen. Frågan om kvinnor kan vara ledare är inte längre relevant. Fokus har skiftat till att istället undersöka skillnader i ledarskapsstilar och effektivitet. En del påstår att det finns en klar skillnad medans andra påstår att skillnaden är obefintlig. Kvinnor ses ändå ha en mer demokratiskt och transformell ledarskapsstil än vad män har (se ledarskapsstilar). Effektiviteten tenderar att vara densamma oavsett om ledaren är man eller kvinna I könsneutrala verksamheter. Kvinnliga ledare i mansdominerade yrken, t.ex. militären, tenderar emellertid att vara mindre effektiva än sina manliga kollegor, medans de i motsats är mer effektiva än sina manliga kollegor i kvinnodominerande yrken som vård och äldreomsorg. Men, på det stora hela så skiljer sig inte stilarna och effektiviteten så mycket så att det skulle ha någon större betydelse.

Kvinnor representerar ungefär 50 % av arbetskraften, vilket inte representeras företagens ledningar. Det finns fortfarande ett så kallad “glastak” som hindrar kvinnor från att få högre positioner jämfört med män som oftast har en “glashiss” som går rakt upp till toppen. Det finns många anledningar till varför glastaket existerar. En anledning kan vara att kvinnor har haft mindre utbildning och mindre erfarenhet, med andra ord - haft mindre humankapital än män. På universitets- och högskoleutbildningar idag finns det dock på många ställen fler kvinnor än män, så den anledningen kommer med största sannolikhet att försvinna helt. En annan anledning som det ibland argumenterats för och emot är att kvinnor och män helt enkelt är annorlunda och att kvinnor inte har de nödvändiga ledarkompetenserna, som t.ex. förhandlingsskickligheter. En tredje förklaring har varit att det finns könsstereotyper och fördomar mot kvinnor. Könsstereotyper har varit det största hindret för förändringar och förklarar varför kvinnor ibland konfronteras med saker som en man aldrig skulle konfronteras med. Det är viktigt att man agerar på alla nivåer, från personnivå till organisationer och samhälle för att bli av med glastaket.

 

 

Länkar och lästips

Engelska tidskrifter

***Women in Management Review

***Advancing Women in Leadership 

***Gender, Work, and Organization.

 

Engelska onlinetidningar

Catalyst  är en organisation som publicerar en tidning som är tänkt att stödja och uppmuntra kvinnor som vill göra karriär.

 

Engelska nyhetsartiklar

50 most powerful women in business 2006  (CNN Money)

 

Engelska tidskriftsartiklar

Vinnicombe, S., & Kakabadse, A. (1999). The Debate: Do Men and Women Have Different Leadership Styles?  Management Focus,  No. 12.
Författaren presenter två sidor i den här frågan – för och emot.

*Ferrario, M. (1991). Sex Differences in Leadership Style: Myth or Reality?  Women in Management Review,  Vol. 6, No. 3. Artikeln förkastar antagandet att det finns stereotypa manliga och feminine ledarskapsstilar.

*Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and Leadership Style: A Meta-analysis. Psychological Bulletin, Vol. 108, No. 2, pp. 233-256.
Författarna presenterar bevis för befinnandet och avsaknandet av skillnader mellan kvinnor och män.

 

Engelska böcker

*Bowles, H.R., & McGinn, K.L. (2005). Claiming Authority: Negotiating Challenges for Women Leaders. In D.M. Messick & R.M. Kramer (Eds.), The Psychology of Leadership: New Perspectives and Research. (E-bok)

 

 

Källor

Northouse, P. G. (2007) Leadership Theory and Practice. 4th Ed. Thousand Oakes: Sage Publications

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping