Introduktion till projektledning

Företag och andra typer av organisationer väljer att i allt större utsträckning organisera hela eller delar av sin verksamhet som projekt. Att arbeta i projekt som organisationsform är något som alla kommer att stöta på förr eller senare. Det kan handla om att vissa utbildningar drivs i projektform. Vi tror därför att detta material fyller en funktion som introduktion till arbete i projekt, men också som en del av kurser såväl inom gymnasieskolan som på högskolenivå och i företag.

Med hjälp av materialet hoppas vi kunna ge grunderna i att planera, genomföra och utvärdera projekt inom företag, i utbildningen och på fritiden. Materialet ska ses som en introduktion som kan kompletteras med annan fördjupande litteratur – exempelvis någon av de böcker som finns under ”Lästips”. Till materialet finns också några övningsuppgifter samt boktips och Internetlänkar som kan användas som referensmaterial.

Men nu till det här med projekt och projektledning, vad är det egentligen?

BIFOGADE FILER

handbok.doc