Om smartBiz

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, JIBS, och Företagsam har under många år var för sig arbetat med verklighetsbaserade lärprocesser där de studerande lär sig och utvecklas genom att arbeta med projekt i företag eller på andra arbetsplatser. Våra erfarenheter är mycket positiva vilket lett till att vi samarbetat för att skapa en digital verktygslåda för såväl utbildning på olika nivåer som praktiskt arbete med ekonomin i små och medelstora företag. Utvecklingsarbetet har fått ekonomiskt stöd från Nutek och sparbanksstiftelsen Alfa.

Resultatet är smartBiz, en resursbank som gör det lättare för studerande, handledare/lärare och företag att  hitta företagsnyttiga projekt som kan utveckla samarbetet mellan skolorna och närsamhället. smartBiz finns nu i två versioner tillsammans med stödmaterial för de studerandes projektarbete;

smartBiz Bas kan användas i grundutbildningar och i praktiskt arbete

smartBiz Högskola innehåller fördjupningar, litteraturhänvisningar m m

smartBiz Projektstöd  med praktiska råd och förslag om hur projektarbete i fadderföretag kan planeras, genomföras och rapporteras – på gymnasienivå i Projektspiralen, på högskolenivå i Organisatören

 

Detta är betaversioner och vi tar tacksamt emot synpunkter på befintligt material, gärna också önskemål betr annat material som borde vara med. Maila till info@foretagsam.se


Vi som arbetar med smartBiz


Bakre raden från vänster:
Bo Sillén, VD S.F.
Anders Melander, Ansvarig för affärsutveckling IHH
Niclas Adler, VD IHH
Robert Radway, Tidigare student vid IHH & tidigare Projektledare smartBiz Hsk

Främre raden från vänster:
Sofia Törnlöf, Projektledare Näringslivskontakter IHH
Einav Peretz, Medarbetare smartBiz
Mats Johansson, Verksamhetsledare S.F. & Projektledare smartBiz Gy/Ftg
Mike Danilovic, Grundutbildningsledare IHH