Informationssökning


När du väl formulerat din frågeställning och vet vilket fokus du har är det dags att samla information som ska hjälpa dig avgränsa och utvidga samt styrka din frågeställning. Det finns många källor som du kan vända dig till för att hitta information. Idag har det mer än någonsin blivit nödvändigt att veta hur man söker information eftersom det finns en sådan uppsjö av informationskällor. Det har blivit viktigt med så kallad informationskompetens, dvs. man är medveten om sina behov och kan på ett bra sätt avgränsa sin sökning, veta vart man hittar bra information, framför allt hur man hanterar sökverktyg och hur man kan ta hjälp av bibliotek. Man ska kritiskt kunna utvärdera kvalitén på den information man hittar och hur man tillämpar denna sedan för att lösa t.ex. en uppgift. Det kanske mest viktiga är att man använder informationen på rätt sätt, dvs. att man inte plagierar material, utan använder det på ett etiskt samt lagligt sätt . Är du informationskompetent har du mycket lättare för att lösa problem både under studietiden och ute i arbetslivet. Det krävs mycket av dig som person för att du ska bli informationskompetent, det tar ibland tid och man får inte sluta reflektera.

Den här utbildningsplattformen kommer att ge dig tips på olika informationskällor som Internet-sidor, artiklar från tidskrifter och nyhetstidningar, böcker osv. Det är viktigt att du även här reflekterar över den information du ges. Var kritisk och ifrågasätt den information du hittar. Tips på detta är att kolla vem författaren är, om denne är välkänd på området, framför allt är det viktigt att titta på när materialet är publicerat/uppdaterat. I dagens samhälle händer saker fort och information kan snabbt bli irrelevant. Utgivare och källhänvisningar är också saker som är viktiga för att kunna bedöma kvalitén av informationen. Om du tänker på detta när du söker information är det mer säkert att det som du själv producerat/grundar beslut på är baserat på informationen du sökt är objektivt och pålitligt.

Tänk på att den tryckta litteraturen som finns tillgänglig i biblioteket bara är en liten del av de resurser som du har tillgång till. Biblioteket erbjuder även ett stort antal elektroniska resurser tillgängliga dygnet runt från vilken dator som helst som har en internetuppkoppling. Det finns två bra utgångspunkter i din informationssökningsprocess, den ena är tryckt och den andra är en databas. International Encyclopedia of Business and Management (IEBM) är ett uppslagsverk i åtta volymer som ger dig en snabb överblick över de flesta områden inom företagsekonomin. Du hittar den på andra våningen under Qb(x) REF INTE. Den elektroniska resursen är databasen ABI/Inform.


Analytiska verktyg

Sökhjälp för IHH

  • Företagsekonomi  (redovisning, entreprenörskap, finansiering, logistik och SCM, management, och marknadsföring).
  • Nationalekonomi (utveckling: teknologisk förändring och tillväxt, ekonomisk geografi, internationell nationalekonomi och handel, region- och tätortsekonomi, och statistik och data).

Sökverktyg  Högskolan i Jönköping

Åtkomst för dig som inte är student

Databaser tillgängliga för alla
Google.com  har också en guide för sökhjälp
  – Google lathund

 

Länkar och lästips

Företagslänkar

Redaktionen.se  är en elektronisk bokhandel som säljer affärslitteratur inom områdena marknadsföring, ledarskap, försäljning, och starta-eget.

Affärsbokhandeln.se  är också en elektronisk bokhandel för affärslitteratur som säljer inom områdena starta eget, marknadsföring, försäljning, ekonomi, personal, IT & Webb, juridik, företagsutveckling, ledarskap, och information – reklam & PR.

 

Gymnasielänkar

Ugglan – ett virtuellt gymnasiebibliotek
Att söka information
 

Högskolelänkar

Biblioteksguiden för studerande  - hur du bäst utnyttjar bibliotekets resurser. Tips och råd samt lite nyttiga länkar och lästips ges också från Umeå och Örebro universitet.

Vettiga webbplatser?  Lathund av Finn Wiedersheim-Paul

 

På engelska

Net Tutor  är en sida som publiceras av Ohio University och ger lite verktyg och tips på hur man bäst hittar information på webben. Guider ges även efter ämnesområde.

Learn how to use the library  är en publicering av University of Minnesota som i åtta steg ger dig tips och råd om hur man bäst hittar information.

 
Böcker

**Bolander, U. (1998). Informationssökning i fokus; idé- och metodbok för gymnasieskolans bibliotek.

**Lukacs, J. (2000). Att göra research inför en utvärdering: var och hur man hittar information.

**Leth, G., & Thurén, T. (2000). Källkritik för Internet.

**Jönsson, B., & Rehman, K. (2000). Den obändiga söklusten: datorns attraktionskraft.

**Kuhlthau, C. C. (1994). Informationssökningsprocessen.

**Björkman, E., & Ohlsson, R. (2000). Research på Internet: använd söktjänster och databaser effektivt, undvik fällorna, lär dig källkritik.

 

Engelska böcker

**Rumsey, S. (2004). How to find information: A guide for researchers.
This book gives you tips and hints on how to best find information for a thesis, project, or dissertation. It teaches you how to evaluate the information you find and how to keep yourself updated.

Quarts Strategy Consultants. (2007). Demystifying Case Interviews

 


 

Källor

Kuhlthau, C. C. (1994). Informationssökningsprocessen. BTJ Förlag: Lund

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping