Analysera


Oftast består din uppgift i att analysera och kritiskt granska den text du läst eller att inkludera en analytisk del i din inlämningsuppgift eller rapport. Olika teorier och texter kan beroende på vem som läser det, tolkas på olika sätt. Satt i sammanhang med andra teorier kan man tolka på ännu flera sätt. Den analytiska delen är en av de absolut viktigaste bitarna, eftersom det visar om du har förstått det du läst och kan tänka utöver det du läst i böcker och artiklar. Det visar även om du har sett och förstått sammanhangen mellan olika teorier och praktiken. Det du kan börja med är att lära dig läsa på ett analytiskt sätt. Vad är de olika grundidéerna i texten, vilken sorts fakta innehåller den, finns olika argument med, har författaren gjort några jämförelser för och emot, vad är den röda tråden, har du lärt dig något nytt, tycker du som författaren eller har du en annan åsikt, eller finns det någon annan författare som har en annan åsikt?

Beroende vilken sorts data du samlat in så kan analysmetoderna skilja sig åt. Om du har genomfört en kvantitativ studie, dvs. om du har samlat in data bestående av siffror, så ska den analyseras med statistiska program i datorn och sedan tolka dess betydelse, men om du gjort en kvalitativ studie, dvs. varit ute och gjort t.ex. intervjuer, så består analysen till största delen av att tolka resultaten jämfört med de teorier eller hypoteser du ställt upp för att sedan kunna dra en slutsats. När man analyserar så är det också bra att ha de två begreppen validitet och reliabilitet i bakhuvudet. Det säkerställer att kvalitén på analysen håller en hög standard.

Grundad teori  är en välkänd teori som ofta används för att analysera kvalitativ data. Andra begrepp du kan stöta på är exempelvis innehållsanalys. Inom det kvantitativa området så finns det två analysgrenar, fördelningsanalyser och regressions- och korrelationsanalyser.

 

Analytiska verktyg

Analysschema för riskbedömning

 

Engelska verktyg

Guide  för hur man använder SPSS för att analysera kvantitativ data

 

Länkar och lästips

Läs mer om validitet och reliabilitet

 

Engelska länkar

Managementhelp’s  tips och råd om hur man analyserar och utvärderar information.

 

Engelska tidskriftsartiklar

Thorne, S. (2000). Data Analysis in Qualitative Research. EBM Notebook, Vol. 3, pp. 68-70.

 
Böcker

**Starrin, B. & Svensson, P. G. (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori

 


 

 

Källor

http://www.ugglan.educ.goteborg.se/analysera.htm

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping