Skriftlig presentation


Skriftliga presentationer ter sig oftast som rapporter eller uppsatser på gymnasiet och i den akademiska världen. I början är det oftast styrda uppsatser där ämnet är givet, men mot slutet av utbildningen blir det mer självständiga uppsatser i form av specialarbete eller kandidat-/magister uppsats.  En uppsats eller rapport består oftast av en inledande del, en huvuddel, och en avslutande del. Exakt hur upplägget skall vara varierar, det finns oftast olika mallar som din skola eller ditt företag vill att du ska använda dig av.  Ett bra tips att alltid skriva in referenserna på en gång, det spar en massa arbete på slutet.

Det som bedömaren av din uppsats tittar på är om du har hållit dig inom ramarna för t.ex. antal sidor, om man har använt sig av aktuell och relevant litteratur, om den är lättläst, hur man refererar och om det finns en bra dialog mellan källorna och om du ger någon källkritik. En bra uppsats har en genomgående röd tråd som baseras på syftet och problematiseringen som ställs. I grunden är det viktigaste att du väljer ett tema som känns bra om det handlar om ett självständigt arbete. Det är oftast ett arbete som du kommer att jobba med under en längre tid. Det allra bästa är om du sätter igång och skriva så fort som möjligt. Det är bra om du skriver redan innan du börjar läsa, dina egna tankar och idéer om ämnet, och sedan medan du läser. Börja sedan med den centrala frågeställningen och bygg utifrån den. Har du svårt att komma igång? Börja med att göra lite brainstorming och mindmapping, det kan hjälpa dig på traven. Du kan också bli hjälpt av att skriva ner en disposition, en plan över hur du ska lägga upp arbetet. Feedback och kritik under arbetets gång är inte något farligt, se det som positivt att du får en annan syn på det du gjort och chansen att göra det ännu bättre. Det är viktigt att inte ta illa upp om någon har synpunkter på ditt arbete, det är sällan personligt utan väl menat för att hjälpa dig vidare.     
 

Länkar och lästips

Referenser

Guide till Harvardssystemet

Citing References – British standard

Lär dig grunderna i Word

 

Generella länkar

Svenska akademins ordbok
Konsten att skriva och tala
Hur skriver man?
Svenska skrivregler
Presentationsteknik

 

Böcker

**Hansen J. (2004). Konsten att skriva så dina kunder vill köpa. Boken tar upp hur man skriver bra reklamtexter, hur du skriver säljarbrev och annonser. Hur man bäst sätter rubriker och vilka fallgropar du ska undvika. Du lär dig också hur man skriver pressmeddelanden.

**Terminologicentrum, TNC. (2004). Skrivregler för svenska och engelska från TNC.

**Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser.

**Augustsson, G. (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande.

 

Books

**Berry, R. (2000). The Research Project; How to Write it.

**Oliver, P. (2004). Writing Your Thesis.

  

 

Källor

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2002), Att skriva en bra uppsats. Liber: Lund

Kuhlthau, C. C. (1994). Informationssökningsprocessen. BTJ Förlag: Lund

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping