Muntlig presentation


Vad en presentation är kan uppfattas olika av olika människor, men i grund och botten kan en presentation ses som vilken situation som helst där du har möjlighet att framföra din åsikt.  Presentationer inom näringslivet har i grunden åtta viktiga roller som kan hjälpa dig: 1. en bra presentation kan vinna nya affärsuppdrag, 2. en bra presentation kan hjälpa dig att få finansiering, 3. en presentation kan hjälpa dig förmedla företagets status till kunder och ledning, 4. en presentation underlättar för att informera om saker som är viktiga att beakta i olika beslutssituationer, 5. en presentation underlättar involveringen av personalen, 6. en presentation hjälper dig att kommunicera med jämlikar från andra företag på tex. mässor, 7. en presentation kan hjälpa dig att kommunicera saker du brinner för, t.ex. drogbekämpning, och 8. en presentation kan hjälpa dig bli anställd eller befordrad. Hur man presenterar sig själv är ibland viktigare än vad som står på CV:t. 

Avslutningen av en forskningsprocess eller en uppgift slutar vanligtvis också i en presentation av något slag. Detta görs normalt i form av en skriftlig rapport eller en muntlig presentation, ibland även en kombination av de två. Det lättaste sättet att börja är att lägga upp en disposition, dvs. de punkta upp huvudpunkterna av faktan och analysen som du samlat ihop information och arbetat dig fram till. Resultatet av ditt informationssökande och analyserande ska sammanställas in presentationen.  Vi ska titta lite närmare på de två presentationsformerna.

Muntlig presentation skiljer sig från den skriftliga på så sätt att man inte i detalj kan återge all den information man samlat. Man måste fånga upp de mest intressanta punkterna. En bra sätt är att ställa upp en disposition och utifrån den tillsammans med de tre huvuddelarna inledning, huvuddel och sammanfattande del, för att på ett bra sätt täcka huvudpoängerna. När man gör en muntlig presentation är det viktigt att hela tiden ha i baktanke vad ändamålet för presentationen är, hur upplägget av presentationen ska göras, och hur formuleringen av budskapet ska göras. Tänk på att inte låta alltför formell, en tillgjord presentation är en tråkig presentation. Tänk även på hur fort eller sakta du pratar, och om du pratar tillräckligt högt. Var inte rädd att använda dig av pauser. Det kan förstärka det budskap du vill framföra. Ditt kroppsspråk säger också en hel del, var medveten om det så slipper du omedvetet distrahera åhörarna, och försök hålla ögonkontakt med dem. Det håller intresset uppe för vad du säger. Avsluta alltid med att ge möjligheten att ställa frågor.  

Hur väljer man då vad presentationen ska innehålla? Det finns en del råd att följa. T.ex. så kan man följa en process som börjar med att ställa fyra frågor, vem är målgruppen, vad intresserar målgruppen, vad vill du själv uppnå med presentationen, och vad är ditt huvudsakliga budskap? Sedan måste du välja och begränsa materialet som du samlat, och grunda dina argument, rationella argument och emotionella argument är viktiga att skilja på och att framhäva om du t.ex. försöker sälja en produkt. En grundregel kan vara att det krävs tre starka argument. Sedan är det dags att fokusera på det pedagogiska upplägget. Ett bra stöd till en muntlig presentation kan vara att göra ett bildspel. Det aktiverar båda hjärnhalvorna hos dem som lyssnar vilket gör att de tar till sig informationen lättare. Den vänstra hjärnhalvan tar nämligen till sig faktan medans den högra tar till sig bilder och helhetsintrycket. Läran om hur man talar, retorik, kan du läsa mer om i Ledarskapssektionen. Det här handlar mer om den praktiska biten med upplägget av en presentation. Lyckas du med en bra presentation så ökar dina chanser till att få fram ditt budskap. Mest lyckat blir en presentation om man håller sig till ett par grundprinciper. På slutet kan det även vara bra att knyta ihop säcken med ett par frågor och svar.  Undvik dock de klassiska misstagen som oftast görs av folk som presenterar med hjälp av bildspel. Tänk på att första intrycket är väldigt viktigt och att undvika dekorationsbilder, animeringar, och ljudeffekter. Absoluta nybörjarfel som alla irriterar sig på är att det saknas en struktur, det är för mycket text, det är för mycket onödig muntlig information, det används alltför många slides, och det mest irriterande av allt, man håller inte tiden. 

 

Analytiska verktyg

Bildspelsmall
Reservmanus
Exempelpresentationer

 

Länkar och lästips

TT-språket är en sida från Tidningarna Telegrambyrå som ger lite allmänna skrivråd.
Svenska skrivregler
Muntlig presentation
Presentationsteknik

 

Böcker

**Hemlin, B., & Edebäck, L. G. (2003). Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga: frågor och svar om hur man håller en vettig presentation.

**Atkinson, C. (2006). Informera, inspirera, och motivera med PowerPoint.

**Lundén, B., & Rosell, L. (2006). Presentationsteknik: om konsten att tala, engagera och övertyga.

**Ingemansson, K., & Ekström, M. (2004). Presentationer med bildspel.


Engelska böcker

**Currie, D. (2005). Developing and Applying Study Skills; Writing Assignments, Dissertations, and Management Reports.

*Leech, T. (2004). How to Prepare, Stage, and Deliver Winning Presentations. (E-book)

**McCarthy, P., & Hatcher, C. (2002). Presentations skills: The essential guide for Students.

**McCarthy, P., & Hatcher, C. (2002). Presentations Skills: The Essential Guide for Students.

 

 

 

Källor

Ingemansson, K., & Ekström, M. (2004). Presentationer med bildspel. Konsultförlaget Uppsala Publishing House: Uppsala

Kuhlthau, C. C. (1994). Informationssökningsprocessen. BTJ Förlag: Lund

Leech, Thomas. (2004). How to Prepare, Stage, and Deliver Winning Presentations.
AMACOM, Saranac Lake, NY

McCarthy, P., & Hatcher, C. (2002). Presentation Skills: The essential guide for students. Sage Publications: London

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping