Produktprofil och prissättning

Produkter kan vara både varor och tjänster. Vissa företag är producerande företag och producerar sina egna produkter medan andra köper in produkter som de sedan säljer vidare.

Om man studerar en marknad ser man ofta att det finns många olika produktalternativ. Vissa produkter har lågt pris medan andra har högre. De produkter som kostar mer har ofta fler funktioner och/eller en högre servicenivå. Många företag har olika alternativ som riktar sig till olika målgrupper. När man sätter pris på företagets produkter måste man tänka på hur man vill att företaget ska uppfattas på marknaden. Är företagets image att vara ett lågprisalternativ som alltid har billiga produkter, eller vill man uppfattas som ett företag som säljer speciella produkter av hög kvalitet.

När ett företag prissätter sina produkter måste man ta hänsyn till produktions-/inköpskostnader, kundernas betalningsvilja och konkurrenternas priser. Produktions-/inköpskostnaden för en produkt är det minsta pris man kan ta. Visst händer det att företag säljer ut produkter på realisation, men på lång sikt måsta man alltid täcka alla sina kostnader. Kundernas betalningsvilja är den gräns som representerar det högsta en kund är beredd att betala för en produkt. I praktiken är det dock ofta konkurrenternas priser för likvärdiga produkter som bestämmer på vilken nivå det slutliga priset hamnar.

Vid prissättning kan man också använda olika typer av introduktionspriser eller rabatter för stamkunder och andra som handlar stora volymer som metod för ytterligare konkurrera om kundernas gunst.

Mer om…

Prissättning (Expowera)

Priskalkylator (Företagarguiden – NUTEK)

Sidansvarig
Mats Johansson

Sidan uppdaterad
2009-10-21