Tid- och aktivitetsplan

Det är inte bara företagets ekonomi som behöver planeras. När man har klart för sig vad det är som ska göras är det viktigt att planera när olika aktiviteter ska genomföras. Eftersom syftet med affärsplanen är att den ska vara ett gemensamt måldokument för alla som jobbar i företaget är det en bra idé att de övergripande mål som finns formu-lerade i företagets affärsidé och strategier bryts ner och konkretiseras i ett antal huvud-aktiviteter för den period som affärsplanen gäller.

Exempel på sådana planer är marknads-, produktions-, inköps- och produktutvecklingsplaner. Som i alla planer är det viktigt att det finns tydliga och mätbara mål samt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

Marknadsplanen beskriver företagets säljorganisation och dess aktiviteter.

I produktions-/inköpsplanen planeras hur mycket av olika produkter som ska produceras/köpas in på kort sikt för att möta den efterfrågan som finns på marknaden.

Genom att ha en produktutvecklingsplan ser man till att man även på lite längre sikt kommer att kunna leverera produkter som marknaden efterfrågar.

 

Mer om…

Marknadsplanen (Företagarguiden – NUTEK)

Allt om hur du gör din egen marknadsplan

Sidansvarig
Mats Johansson

Sidan uppdaterad
2009-10-21