“Plans are nothing. Planning is everything.”
- Dwight D. Eisenhower

 

Det är viktigt att komma ihåg att det som står i affärsplanen inte är skrivet i sten utan kan vidareutvecklas vartefter omvärlden förändras. Genom att låta affärsplanen vara ett dynamiskt dokument som många tillåts vara delaktiga i processen att formulera, genomföra och utveckla kommer nya och värde fulla idéer att skapas. Delaktighet i processen skapar motivation och bättre förutsättningar för att de mål som finns i planen ska kunna uppfyllas.

 

Sidansvarig
Mats Johansson

Sidan uppdaterad
2009-10-21