Organisationens omgivning


För att kunna studera organisationer så måste man studera dess omgivning. Ibland kan det vara svårt att definiera vad omgivningen är och vart gränsen går till organisationen. Att definiera omgivningen kan vara svårt eftersom de skiljer sig åt, men generellt sett så består omgivningen i helhet av interorganisatoriska nätverk, det omgivande samhället, och den globala omgivningen. I den interorganisatoriska nätverksomgivningen diskuteras ofta ett koncept mer känt som ”embeddedness”. Ett nätverk kan ses som organisationen och dess agenter, kunder, partners, konkurrenter, leverantörer, och fackförbund. Embeddedness innebär att organisationen är inbäddad i dess omgivning – i det här fallet i det omgivande nätverket. Det omgivande samhället innehåller faktorer som är sociala, politiska, juridiska, kulturella, ekonomiska, teknologiska och andra fysiska faktorer som omger en organisation och dess interorganisationella nätverk. Den globala omgivningen till sist har ett inflytande över som går över gränserna, internationell lagstiftning t.ex. Det finns ett par teorier som försöker underlätta förståelsen för en organisations omgivning. Enactmentteorin  är en av dessa, som menar att omgivningen skapas genom den sociala konstruktionen av verkligheten som skapar omkring oss, och inte tvärtom. Situationssynsättet  (Contingency theory) är en annan teori som försöker utveckla empiriska påståenden om relationen mellan situationella förutsättningar, organisationsstrukturer, och organisationsmedlemmarnas beteende. Situationssynsättet har sitt ursprung i arbeten skrivna av forskare som Tom Burns, George Stalker, och Joan Woodward , och enactmentteorin kommer från Karl Weick. Du kan läsa mer om hur man analyserar omgivningen i Strategi-sektionen.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

PEST(EL)  analysen används för att analysera det omgivande samhället och den globala omgivningen. Det är en väldigt användbar modell används av ett flertal företag. PEST(EL) står för Politik, Ekonomi, Socio-kultur, Teknologi, Miljö (Environment), och Juridik (Legal). Att arbeta med den här modellen betyder att du tar organisationen som utgångspunkt och sedan identifierar ett antal faktorer som påverkar och som man inte kan kontrollera. En nackdel är att det är svårt att täcka alla tänkbara faktorer och hitta information. Den här analysen är en bra utgångspunkt för att sedan kunna identifiera hot och möjligheter.

Att kartlägga leverantörskedjor, den uppfattade osäkerheten i omgivningen, och göra en branschanalys kan vara användbart för att analysera den interorganisationella nätverksomgivningen.

 

Länkar och lästips

Teorier om relationen organisation-omgivning (engelska)

Enactmentteorin  mer detaljerad förklaring
Situiationssynsättet  mer detaljerad förklaring
Teorin om resursberoende 
Teorin om populationsekologi 
Institutionell teori 

 

Engelska tidskrifter

***Organization & Environment  är en stor internationell tidskrift som fokuserar på eko-social forskning rörande organisationer, institutioner och natur.

 

Engelska tidskriftsartiklar

*Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty.  Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp. 313-327.

 

Böcker

**Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori: Moderna, Symboliska och Postmoderna Perspektiv. Den här boken tittar på organisationer ur olika perspektiv. Den innehåller ett detaljerat kapitel om omgivningen.

 

Engelska böcker

**Weick, K. E. (1995). Sensemaking In Organizations.

 

 

Källor

Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (2000). Organisation – att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber Ekonomi

Hatch, M. J. (1997). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford University Press

 

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping