Organisationens strategier & mål


Mycket av den teori som finns om organisationsstrategier bygger på militär taktik, där organisationen är armén och marknaden är slagfältet och där konkurrenterna är dina fiender. Att kunna manövrera och koordinera resurserna på rätt sätt är skillnaden mellan seger eller nederlag. Med andra ord så är organisationsstrategin planen för hur man har tänkt erövra marknaden och besegra konkurrenterna för att uppnå målen. Det finns både interna och externa faktorer som omgivning och kultur som påverkar organisationsstrategin och stratgiprocessen.  För att läsa mer om strategi hänvisas till Strategi-sektionen.

Ett koncept känt som strategisk anpassning (fit) används ofta när man diskuterar organisationsstrategier. En organisation försöker anpassa sig till sin omgivning för att möta efterfrågan med hjälp av strategier. Om man har uppnått en strategisk anpassning så har organisationen en konkurrensfördel vilket är nödvändigt för framtida framgångar. Strategier som har varit populära är strategier som t.ex. Porter’s generiska strategier med kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Forskare idag finner det intressant att undersöka hur den strategiska processen i ett företag relaterar till dess omgivning. För att analysera detta kan man använda både interna och externa analyser. Med hjälp av dem kan man hitta de bästa alternativen och sedan implementera dem.  (Se Strategi).

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan strategier och målsättningar. Är strategin utvecklad för att uppnå målen eller är målen en framväxande del av strategin? Det är inte ovanligt att strategi ses som något som är ledningens uppgift medans det ses som som hela organisationens uppgift att uppfylla målen. Man kan dock inte skilja på begreppen hur som helst. Det finns även olika sorters mål. Det finns officiella mål och det finns inofficiella mål, men även t.ex. verksamhetsmål. Målen kan vara många, och ibland krockar de till och med. Uppsatta mål existerar dock inte för alltid, förändrade omgivningar och efterfrågan kräver olika mål med rätt så korta intervaller. 

 

Analysverktyg

Extern analys
Intern analys -> se Strategi
SWOT-analys

 

Länkar och lästips

 

**Hatch, M. J. (2002). Organisationsteori: Moderna, Symboliska och Postmoderna Perspektiv. Den här boken tittar på organisationer ur olika perspektiv.

 

Engelska böcker

Jensen, M. (1998). Foundations of Organizational Strategy.

**Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. (2005). Exploring Corporate Strategy.

 

 

Källor

Hatch, M. J. (1997). Organization Theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. Oxford: Oxford University Press

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping