Lärande i organisationer


Lärande i organisationer kan sägas vara “det distinkta organisationella beteendet som praktiseras i en lärande organisation”  (p. 9, Dierkes 2001). Det är en viktig del av studier om organisationer eftersom organisationer måste lära sig för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Man kan skilja på lärande i organisationer, som är en process, och lärande organisationer, som en är enhet. En organisation måste emellertid inte vara en enhet – det är bara ett av många sätt att betrakta en organisation på. Lärande i organisationer har en strategisk roll både på hemmaplan och på den internationella marknaden eftersom det är en viktig bidragande del till konkurrenskraften. Det finns vissa drivkrafter bakom lärandet i organisationer som skapar omgivningen i vilken lärandet sker.

Läran om lärandet i organisationer har påverkats av olika ämnesområden, men framför allt av från sociologin och managementvetenskaperna. Det är viktigt att poängtera att även om lärandet i organisationer är lyckat så betyder inte det nödvändigtvis att organisationens prestationer ökar. Det finns ett psykologiskt perspektiv till lärandet I organisationer som inte förrän nyligen har intresserat forskare. Fram tills nu så har individen varit i fokus i den psykologiska forskningen, men det är otillräckligt om man vill studera organisationer.

En lärande organisation kan lättare anpassa sig till förändringar som sker runt omkring oss. Lärande organisationer gör det möjligt för anställda att få och kunna dela mer kunskap  och kan använda den kunskapen i beslutsfattandet. De samlar ihop till en så kallad kollektiv intelligens och stimulerar kreativt tänkande för att öka prestandan. Ledare underlättar lärandet genom att dela med sig av sin kunskap och ställa sig på samma sida som organisationen i dess vision om framtiden och genom att upprätthålla en känsla av gemenskap och stark kultur.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

The Learning Performance Index – Ett självutvärderingsverktyg för organisationer.

 

Länkar  och lästips

Engelska länkar

Vad ordboken  säger om lärandet i organisationer

The Society for Organizational Learning

 

Engelska tidskrifter

***Management Learning   

***The Learning Organization   

 

Engelska rapporter

Nevis, E. C., DiBella, A. J., & Gould, J. M. (1995). Understanding Organizations as Learning Systems. MIT Sloan Management Review, Vol. 36, No. 2, pp. 73-85.

 

Engelska tidskriftsartiklar

*March, J. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science,  Vol. 2, No. 1, pp. 71-87.

*Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization Science, Vol. 2, No. 1, pp. 88-115.

Senge, P. (1996). Leading Learning Organizations: The Bold, the Powerful, and the Invisible, in Goldsmith, M., Hesselbein, F., & Beckhard, R. (Eds.). (1996). The Leader of the Future.

 

Engelska böcker

**Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.

**Argyris, C. & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective 

 

 

 

Källor

Denton, J. (1998). Organizational learning and effectiveness. London: Routledge

Dierkes, M. (Ed.). (2001). Handbook of organizational learning and knowledge. Oxford: Oxford University Press

http://telecollege.dcccd.edu/mgmt1374/book_contents/3organizing/org_process/org_ process.htm

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping