Förändringar i organisationer


Förändringar i organisationer är en del av organisationens utvecklingsprocess, precis som lärandet. Processen att införa och hantera förändringar kan designas på olika sätt, och inlärningsprocessen är grundläggande för att förändringen ska bestå. Förändringar i organisationer är intressanta att studera eftersom 70 % av alla initierade förändringar misslyckas. Mer ofta än inte så har ansträngningarna för att förändra något varit helt i onödan. Förändringar som organisationer oftast försöker införa är koncept som TQM (total quality management) och omdesign av affärsprocesser. Andra förändringsprogram som är vanliga är strategisk förnyelse, privatisering, och outsourcing.

Stora förändringar och omvandlingar har blivit vanligare I många organisationer pga. ett större inflytande av makroekonomiska krafter. Organisationer tvingas att gå samman, skära ner, reducera kostnader och förbättra kvalitén. De här och många andra faktorer måste organisationerna anpassa sig till, och förändringar har blivit ett sätt att hänga med i de skiftande förutsättningarna för att kunna förbli konkurrenskraftiga. Det finns naturligtvis nackdelar med förändringar, men de flesta kan faktiskt undvikas. Det största misstaget som görs när organisationer ska omorganiseras är att man inte inkluderar de anställda i förändringsprocessen. Externa krafter som driver organisationer till förändring är speciellt ekonomiska och sociala faktorer som teknologiska förändringar och globaliseringen av marknader. En förändringsprocess i en organisation har oftast åtta steg. Först måste skapa en känsla av nödvändighet, sen sätta samman en ansvarig grupp, utveckla visioner och strategier, kommunicera visionen till de anställda, ta rejäla krafttag, generera vinst på kort sikt, säkra vinsten och sen ta förändringsprocessen till nästa nivå och till sist fundera på nya kulturella ansatser.

Varför misslyckas egentligen de flesta initiativ till förändringar? Forskning har visat att företag tenderar att fokusera för mycket på organisationella och psykologiska aspekter och inte tillräckligt mycket på själva förändringen. En annan anledning kan vara att nyckelpersonerna är ansvariga för att det misslyckas, deras beteende är kritiskt under förändringsprocessen. Många gånger så underskattas omfattningen och komplexiteten av förändringen. Det finns generellt sett fem saker som är gemensamt för de företag som misslyckas. Först och främst så är strategiledningen och policys otillräckliga, sen så kan organisationsstrukturen vara ett hinder, makt och politiska spel I organisationen kan sätta käppar I hjulet, liksom organisationskulturen och individuell osäkerhet och motstånd.

 

Analysverktyg

Engelska verktyg

Change management – verktygslåda. Hjälper dig analysera individuell förändring, förändringar i organisationer och större förändringar.

Genomslagsanalys av förändring  - användbart för att analysera konsekvenserna.

Insiktsverktyg  – är förändringsprocessen på rätt spår?


Länkar och lästips

12Manage - Organisation och förändring, metoder, modeller, och teorier 

 

Engelska länkar

Basic Context for Organizational Change 

 

Engelska tidskrifter

***Journal of Organizational Change Management 

***Organizational Dynamics 

***Organization Behavior and Human Decision Processes


 

Nyhetsartiklar

Förändringsledning  (Implement – accelerating change)

 

Engelska nyhetsartiklar

Can Philips Learn to Walk the Talk?  (FastCompany.com, december 2002)

 

Engelska tidskriftsartiklar

*Weick, K. E., & Quinn, R. E. (1999). Organizational Change and Development. Annual Review of Psychology, Vol. 50, pp. 361-386.

 

Böcker

**Kotter, J.P. (1998). Leda Förändring: Hur Du Blir Framgångsrik på 2000-talet.

 

Engelska böcker

Kotter, J. P., & Cohen, D. S. (2002). The Heart of Change – Real-life Stories of How People Change Their Organizations.

Burke, W. W. (2002). Organization Change: Theory and Practice.

 


 

Källor

Boonstra, J.J. (2004). Dynamics of Organizational Change and Learning. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Incorporated

Kotter, J.P. (1996). Leading Change

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping