Samhällsinformation

Vilka arbetsmiljöregler gäller för din bransch? Hur startar man företag? Hur deklararerar jag och lämnar uppgifter till Bolagsverket och andra myndigheter via Internet? Vilka tullregler gäller? Hur ser rättspraxis ut? Hur hittar jag rätt myndighet? Var hittar jag statistik för marknadsundersökningar och annat? Hur informerar jag vänner från utlandet om hur Sverige fungerar?  

Som företagare har man regelbundet kontakt med flera myndigheter och behöver ofta information om hur samhället fungerar på det ena eller andra området. Svaret på företagets frågor kan man i allmänhet hitta på www.sverige.se , en faktagranskad webbplats för alla som snabbt och lätt vill nå statliga och kommunala myndigheter, kort sagt hela det offentliga Sverige.

För att informationen ska var lättillgänglig är den uppbyggd kring ett antal Situationer i livet t ex Arbeta och försörja sig , Driva ett företag och Söka vård . Här finns också kontaktinformation med adresser, telefonnummer m m till statliga myndigheter, landsting, kommuner och statliga bolag. Adressuppgifterna kan också laddas ner.

För den som vill ha allmän information om hur Sverige fungerar finns Mer om Sverige med avsnitt om Lag och rätt där lagar och andra regler sammanställts i www.lagrummet.se Här finns också en enkel guide från BRÅ som hjälper till att hitta rätt myndighet i olika rättsfrågor. Du kan även finna information om vilka regler på arbetsmiljöområdet och beställa branschanpassade paket för de regler som gäller för 37 olika branscher.

Uppdaterad statistik om Sveriges befolkning, arbetsmarknad, industri, handel och andra näringsgrenar, boende, finasiella sektor, statens och kommunernas ekonomi och mycket annat finns i den omfattande offentliga statistiken .

Sist men inte minst – det finns massor av information om både Sverige som turistland och om det officiella Sverige på nätet när du vill informera utländska vänner eller affärskontakter. Allmän turistinformation på 11 språk finns på www.visitsweden.com och fakta på engelska för olika områden hittar du på www.sweden.se För utländska affärsmän finns mycket matnyttigt på Invest in Sweden Agency. Flertalet övriga statliga myndigheter har också engelsk information om det egna fackområdet på sina hemsidor