Driva ett företag

Du som driver ett företag har kontinuerliga kontakter med offentliga organisationer. På Företagarguiden får du vägledning och information så att du hittar rätt i dina kontakter. Nämnden för offentlig upphandling (NOU)  svarar på frågor om offentlig upphandling. Kommerkollegium har information för dig som vill veta mer om offentlig upphandling och om att göra affärer med Sverige.

Den statliga inköpssamordningen samordnar, informerar, följer upp och ger juridiskt stöd när det gäller offentliga upphandlingar som tecknas på ramavtal för att användas inom offentlig sektor.