Söka vård

 

Du kan få råd och stöd för att hålla dig frisk. Du kan också få stöd vid missbruk.

Blir du sjuk eller skadad och behöver söka vård ska du i första hand vända dig till vårdcentralen. Hos ditt landsting hittar du information om vart du kan vända dig.

Anmäl din inställning till att donera dina organ, oavsett om du vill eller inte vill donera. Sjukhusen behöver även blod och blodplasma.