Lagrummet

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där varje myndighet svarar för sin egen information. LAGRUMMET länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter med bl a;

 

Förarbeten till lagstiftningen
 
 

Författningar


 
Svensk rättspraxis


 
Internationellt material