Hitta rätt myndighet

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel har Brottsförebyggande rådet, BRÅ, konstaterat och därför utarbetat en enkel översikt:

Ämne Myndighet
Alkohol och droger  
Utandningsprov för alkohol Polisen
Drogtester – utförandet Polisen
Drogtester – analysen Rättsmedicinalverket
Anhållan  
Vem har rätt att anhålla

 Åklagarmyndigheten

Vem beslutar om häktning? Åklagarmyndigheten
Beslag  
Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott? Polisen
Vad händer när åklagaren hävt beslaget? Polisen
Brottsofferfonden  
Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden? Brottsoffermyndigheten
Brottsutredning  
Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning? Polisen
Domar och lagar  
Rättsinformation Lagrummet
Lagar Riksdagen
Hur överklagar man en dom? Sveriges Domstolar
Hur får man tag i en domsakt på en dömd person? Sveriges Domstolar
Ekonomisk brottslighet  
Vad är ekonomisk brottslighet? Polisen
Exempel på ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten
Vem svarar på frågor om penningtvätt/skattebrott? Polisen
Vem utreder mutor och korruptionsbrott? Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten
Försvunna personer  
Hur många personer anmäls försvunna i Sverige? Brottsförebyggande rådet
Försvunna personer i utlandet Utrikesdepartementet
Häkte  
Att vara häktad Kriminalvården
Internationellt  
Europeisk brottsstatistik European Sourcebook of Crime and Crimnal Justice Statistics 2003 
Hur driver man ett mål till Europadomstolen? Sveriges Domstolar
Rättegång  
Hur går en rättegång till? Sveriges Domstolar
Hur går en brottsmålsförhandling till vid en tingsrätt? Sveriges Domstolar
Rättegångsskola för målsägande Brottsoffermyndigheten
Vilken domstol tillhör du? Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för brottsoffer Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för brottsoffer Brottsoffermyndigheten
Stöd inför rättegång för åtalad Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittne Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittne Brottsoffermyndigheten
Skadestånd och ersättning
Hur och varför betalar man skadestånd? Sveriges Domstolar
Hur får man ut sitt skadestånd? Brottsoffermyndigheten
Vem har rätt till brottskadeersättning? Brottsoffermyndigheten
Hur ansöker man om brottsskadeersättning? Brottsoffermyndigheten
Statistik  

Hur många brott anmäls?

Brottsförebyggande rådet
Straff och böter  
Vilka straff som finns och vad de innebär (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse) Kriminalvården
Fängelse Kriminalvården
Rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsen
Ungdomar (under 18 år) Statens instutitionsstyrelse
Frågor om straff och böter Polisen
Fotboja eller skyddstillsyn? Kriminalvården
Avbetalningsplan för böter Polisen
Hur betalar man sina böter? Polisen
Rättpsykiatrisk undersökning Rättsmedicinalverket
Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? Polisen
Trafikbrott  
Indraget körkort Vägverket
Utsatt för brott  
Från anmälan till rättegång Brottsoffermyndigheten
Stöd för brottsoffer/vittne Brottsoffermyndigheten
Vem kan få målsägandebiträde? Sveriges Domstolar
Särskilda företrädare för barn  Sveriges Domstolar
Skadestånd och brottsskadeersättning Brottsoffermyndigheten
Vem kan få rättshjälp? Sveriges Domstolar
Åklagare  
Vad gör en åklagare? Åklagarmyndigheten
Åtal/stämning  
Vilka rättigheter har en åtalad person? Polisen
Vem beslutar om åtal? Polisen