IKT-verktyg

Har du integrerat din mobiltelefon och din dator? Sett hur du kan använda Office-paketets många funktioner för att underlätta både arbetsliv och privatliv? Lärt dig hur du söker på Internet för att sila fram just den information du är intresserad av? Kan du få fram de dokument du behöver när du sitter i sammanträde utanför kontoret?

Om inte är du i gott och stort sällskap. För yngre människor är den svindlande snabba utvecklin-gen av IKT, Informations- och kommunikationstekniken, ingenting konstigt. Är man uppväxt med datorer har man också tränat sin förmåga att använda verktygen vilket ofta ger en intuitiv förståelse också för helt nya applikationstyper. Man prövar sig fram! Men vi andra trampar mera försiktigt fram på smala stigar genom IT-djungeln och ofta tvärstannar, när det inte fungerar som vi tänkt oss. Den här sektionen av verktygslådan är avsedd främst för mindre rutinerade datoran-vändare och pekar på några IT-verktyg som kan vara till nytta i både arbetsliv och privatliv.


Personlig planering   -  Hitta i datorn, vägbeskrivningar, lexikon och mallar
Publiceringsverktyg  -  PageMaker, Publisher, Front Page och Dreamweaver
E-post m m                -  E-post, komprimering, sekretess och säkerhet 
Söka information       - Sökprogram, sökspråk och söktjänster
Officepaketet             - Word, Excel och PowerPoint