Officepaketet

- Ordbehandlingsprogram Microsoft Word är det vanligaste och ingår i Office-paketet från Microsoft. Det är lätt att komma igång med programmet som också är lätt att använda. Steget är betydligt längre till att också utnyttja många av dess finesser. Här kan du läsa om grunderna och på Microsofts hemsida hittar du ett antal matnyttiga, lättillgängliga och korta lektioner i text och bild som lär dig att t ex Skriva och redigera egna nyhetsbrev i Word,

- Kalkylprogram Microsoft Excel ingår i Office-paketet och kan användas för att göra kalkyler, hantera listor m m. Umeå Universitet bjuder på en introduktion till grunderna och Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet har gjort en föredömlig manual Excel för ekonomer. På Microsofts hemsida hittar du också flera korta och matnyttiga on line-lektioner t ex om att Göra diagram i Excel,

- Presentationsprogram Microsoft PowerPoint är ett populärt och mångsidigt program för att göra slagkraftiga presentationer, OH-bilder m m Här finns en introduktion till programmet På Microsofts hemsida finns många on line-lektioner som lär ut finesserna. animera dina PowerPoint-presentationer