Publiceringsverktyg

- PageMaker och Publisher är program som kan användas för att sammanställa bild och text i broschyrer, affischer, nyhetsbrev eller andra publikationer .

- Med programmet FrontPage 2000 skapar du ett enkelt www-dokument med text, bilder och länkar utan att behöva lära dig HTML-kod.

- Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa och underhålla webbsidor.

- Flash använder du för att animera webbsidor Alla dessa lathundar kommer från Umeå Universitet

Alla dessa s k lathundar kommer från Umeå Universitet.