E-post m m E-post m m

- Nästan alla skickar och tar emot e-post, men få utnyttjar sitt e-postprogram till mer än en bråkdel av möjligheterna. Visst tar det lite tid att komma över tröskeln men på Microsofts hemsida finns många online-lektioner  som t ex visar dig grunderna i kalendern  , hjälper dig att planera möten  och dela din kalender med andra  eller få ordning på alla dina mailmeddelanden.

- Komprimera stora filer  för att snabbt överföra stora informationsmängder via e-post kan du behöva komprimera filerna. Det vanligaste packningsformatet för pc är zip. Filer som är packade med detta program har filändelsen .zip och mer information  hittar du här 

IT-säkerhet, mest för företag - Har ditt företag en säker IT-miljö? Hur tänker ni när det gäller att knyta ihop folk och verksamheter även när de är geografiskt åtskilda? Arbetar ni med företagsnät/intranät? Hur är det med virusskydd, back-up och sekretesskydd?  - Hos Microsoft eller Teracom hittar du information om hur du med mobil teknik effektivt och säkert organiserar kommunikationen i din verksamhet och på www.surfalugnt.se  hittar du det mesta du behöver när det gäller säkerhet och sekretess, mest för småföretag.

- Hur du använder Microsoft Outlook - här får du grunderna