Söka information

Allt finns på nätet, men hur undviker du att drunkna i mängden och hittar fram till det urval som ger dig en hanterbar överblick av just det som du vill veta. Att bara skriva in ord rakt upp och ner i en söktjänst ger alltför långa resultatlistor där relevanta träffar är uppblandade med så mycket annat att du snabbt ger upp.

Generellt gäller att möjligheten att få bra sökresultat på Internet ökar ju mera du förbereder din sökfråga. Här i sökspråkets grunder lär du dig söksyntaxen, d v s hur du formulerar s k söksträngar med hjälp av olika kodord eller tecken - plus, minus, AND, OR, NOT, NEAR o s v. för vanliga sökmotorer som Google och Altavista tar några steg på vägen mot avancerad sökning.Det finns också flera bloggar om sökning, bl a Internetbrus.

Du använder samma sökspråk i de två just nu största sökmotorerna Altavista och Google där du också kan hitta hjälp att ta några steg på vägen mot avancerad sökning. Naturligtvis finns det många olika men dessa är dom två stora. några kanske är inriktade på enbart hemsidor medan andra är på både filer, hemsidor, media.

Det finns många fler, alla mediaföretag har hemsidor där man kan söka aktuell och äldre nyhetsinformation. Andra sökmotorer är inriktade på enbart hemsidor, andra på filer av speciellt slag, t ex musik eller programvaror. Ett exempel på det sistnämnda är download.com där du hittar mängder av användbara program.