Grunderna i sökspråket

Om du vill söka texter (eller bilder) som innehåller information om blommor eller trädgård, då skriver du blommor OR trädgård Skriver du istället blommor AND trädgård får du träffar på all information som innehåller både ordet blommor eller ordet, naturligtvis också information som innehåller båda orden. Vill du sortera bort all information där ordet trädgård finns med någonstans skriver du istället blommor NOT trädgård. Samma sak gäller om du skriver + istället för AND och – istället för NOT

Ännu större precision får du om en söksträng trunkeras, d v s flera ord formuleras inom citationstecken, t ex ”Den första månlandningen”. Du kan också kombinera flera trunkerade söksträngar genom att sätta AND, OR, NOT etc emellan.

Här är några tips som ökar chanserna att få just den information du vill ha.

  • Formulera söksträngen så exakt som möjligt . Vill du hitta information om en viss bilmodell, ta Saab 9000 cdi skriver du inte enbart Saab som ger tusentals träffar utan ”Saab 9000 cdi
     
  • Sortera bort de ointressanta sammanhang som du kan överblicka från början. Söker du t ex lediga hyresvåningar så skriver du bostäder NOT bostadsrätt NOT villor .
  • Analysera sökfrågan. Plocka ut centrala nyckelord och fraser. Leta upp synonymer, liknande ord, alternativa stavningar och förkortningar som kan användas i söksträngen. Det viktiga är att prova olika ord tills du får ett rimligt avgränsat sökresultat. Samma sak om du inte vet exakt vad du letar efter, testa olika ord.
  • Vill du göra begränsningar i tid, rum och språk? Om du bara vill ha material publicerat från och med eller inom en viss tidsperiod så måste du förstås välja en söktjänst som har den sökmöjligheten, t. ex AltaVista.
     

Du kan också använda den filterfunktion som finns i flera sökmotorer som gör det möjligt att begränsa filstorleken, om det t ex gäller bilder eller film och musik, eller vilket språk det ska vara, max antal träff sidor och mycket mer.