Personlig planering

- Google  kan hjälpa dig att hitta dokument i din egen dator

- Den öppna uppslagsboken Wikipedia  ger dig uppdaterad information om praktiskt taget allt

- Eniro ger dig vägbeskrivningar  eller hjälper dig att planera resor inom landet 

- All världens lexikon hittar du här

- På Microsofts hemsida finns bl a en innehållsrik samling dokumentmallar
t ex meritförteckning, hälsojournaler  eller projektplanering