Informationssystem


Informationssystem ligger till grund till varje logistikverksamhet. Kommunikation och koordination av leverantörer och kunder är viktigt för att säkerställa ett friktionsfritt produktflöde. MRP, ERP och DSS är exempel på olika supportsystem som underlättar en effektiv leverantörskedja.

MPS  – Material- och Produktionsstyrning (eller MRP på engelska) är ett produktions- och materialstyrningsssystem som används I produktionsprocessen. Ett MPS system är till för att säkerställa att material och produkter finns tillgängliga för produktion och leverans till kunder, att hålla lagernivåerna så låga som möjligt, och att planera olika aktiviteter i tillverkningen med mera. Syftet är att svara på frågor som vilka föremål som krävs, hur många som krävs, och när  de krävs. MPS skapades ursprungligen för att lösa frågan med att bestämma hur många komponenter som behövs för att göra ett bestämt antal slutprodukter. Det är en kombination av faktisk efterfrågan, prognoser och antal produkter som ska lagras.

ERP  - Enterprise Resource Planning kom efter MPS. Det är en integrerad mjukvara som underlättar informationsflödet mellan de olika processerna i ett företags leverantörskedja. Det är “ett informationssystem som möjliggör integrationen av alla processer inom ett företag genom att ha en omfattande central databasstruktur” (Warner, 2002). ERP system integrerar vanligtvis ett företags tillverknings-, logistik-, distributions-, inventarie-, frakt-, faktura-, och redovisningssystem. ERP gör det möjligt att en enda databas som innehåller data för tillverkningen (schemaläggning, kapacitet, kvalitetskontroll, tillverkningsprocesser, och flöden), SCM (inventarier, ordrar, inköp, leverantörskedjeplanering osv.) Customer Relationship Management (försäljning och marknadsföring, service, och kundkontakt), och datalagring. Eftersom den här applikationen har en så bred vidd så är de vanligtvis väldigt komplexa och kommer oftast med stora förändringar.

DSS  - Decision support systems är kunskapsbaserade datasystem som arbetar interaktivt med människa-dator med syftet att underlätta beslutstagande. Systemet är utvecklat för att hjälpa beslutstagare, inte för att ersätta dem. Valet mellan olika alternativ baseras på bedömningen av värdet på de olika alternativen. DSS hjälper till att förbättra kvaliteten på beslut genom att systemet kan ta hänsyn till en större datamängd och kan lösa mer komplexa problem. DSS används i stor utsträckning eftersom det möjliggör snabbare beslut och lättare kan identifiera negative trender. Det kan också hjälpa till att allokera resurser på det mest optimala sättet. Alla managers har tillgång till en DSS generator i sina datorer. Excel kan med fördel användas för just detta. Fördelen med DSS är att det kan användas inom alla managementområden som t.ex. redovisning, finansiering, marknadsföring osv.


 

Länkar och lästips

Engelska länkar

Artiklar online från AMR Research  – mer än tusen artiklar som fokuserar på företagsprocesser och leverantörskedjeteknologier.

ERP News Center  håller dig uppdaterad med senaste nytt.

Eweek.com  – ERP nyheter

 

Engelska forskningstidskrifter

European Journal of Information Systems 

Logistics Information Management

 

Nyhetsartiklar

The ABCs of ERP  (CIO.com)
Software that can make a grown company cry  (New York Times, november 1998)
Microsoft and SAP to link Office with ERP  (Computerworld, april 2006)
ERP training stinks  (CIO Magazine, juli 2000)
Report focuses on supply chain software trends  (European Leaders Network, april 2007)

 

Engelska forskningsartiklar

*Alavi, M., & Joachimsthaler, E.A. (1992). Revisiting DSS, Implementation Research.
Det här är en överblick över forskning gjord om DSS implementeringar som författarna använder för att dra upp riktlinjer för framtida implementeringar och forskning.

*Eom, S.B., Lee, S.M., Kim, E.B., & Somarajan, C. (1998). A Survey of Decision Support System Applications.
Författarna har gjort en kartläggning över DSS applikationer för att kunna analysera historiska trender och utvecklingar och olika implikationer.

*Tarn, M. J., Yen, D. C., & Beaumont, M. (2002). Exploring the Rationales for ERP and SCM Integration. Industrial Management & Data Systems, Vol. 102, No. 1, pp. 26-34.
Det finns en trend bland företag att integrera olika applikationer. ERP är en av dessa.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping