Omvänd logistik


Omvänd logistik är enligt Council of Supply Chain Management Professionals - “Ett speciellt segment inom logistiken som fokuserar på förflyttningen och styrningen av produkter och resurser efter att försäljning och leverans till kund har skett. Det inkluderar returer för reparation och/eller kredit” (p. 126, CSCMP 2006) . På senare år så har antalet ekologiska restriktioner ökat samt det ekonomiska incitamentet att återvinna produkter, och det har blivit ett växande intresseområde inom SCM. Omvänd logistik är inte något nytt koncept, det har funnits ända sedan början av den industriella eran, men uppmärksammades först ordentligt på 1980-talet. Det senaste årtiondets ökning av e-handel har även dramatiskt ökat antalet returnerade produkter. Ett annat närbesläktat koncept är det sk. closed-loop supply chains, vilket egentligen är en leverantörskedja utan spill med komplett återanvändning och återvinning. Den sortens leverantörskedjor inkluderar “forward logistics” och SCM, omvänd logistik, reparationer, bearbetning och bortskaffande, med andra ord inkluderar det den omvända logistikens principer.

Tillverkare av produkter har en skyldighet att ta tillbaka returnerade och använda produkter. Att ta hand om returnering av produkter kallas formellt för Product Recovery Management (PRM). PRM handlar mest om att ta hand om använt material och använda produkter. Omvänd logistik tar det ett steg längre och inkluderar hela processen med att samla ihop, ta isär, och återvinna produkter. Företag har börjat inse att det går att tjäna pengar på detta. Returkostnaderna uppgår ibland till så mycket som 7% av ett företags försäljning. Tredjepartsföretagen har sett möjligheterna med detta och fördelarna med att erbjuda omvänd logistik med skräddarsydda kontrakt. Tredjepartsföretagen själva får ca 12% till 15% vinst på det här. Omvänd logistik kan naturligtvis hanteras internt av företagen istället för att lägga ut det på ett tredjepartsföretag. Det kan dock vara en väldigt dyr historia.

Hela processen sätts igång när en produkt skickas tillbaka t.ex. pga. av ett produktionsfel. En returtransport skickas, en fysisk process sätts igång med omdistribution eller återvinning, och till slut kompenseras kunden. Tredjepartföretagen har blivit en viktig länk i den här processen. De sorters produkter det handlar om är:


- Produkter som har gått sönder som är möjliga att reparera eller återanvända
- Produkter som är omoderna som fortfarande har ett visst värde
- Överflödiga produkter som blivit över hos återförsäljaren
- Återkallade produkter


Det finns fem marknadssegment som är särskilt intressanta; 1) tekniska och industriella produkter, 2) konsumentprodukter, 3) “gröna” produkter, 4) förpackningar, pallar, och containers, och 5) avfall och skräp. De två första segmenten är de som har högst tillväxtspotential.

Analysverktyg

Den omvända logistikprocessen kan se ut så här:
 

Länkar och lästips

Logistiklexikon  sve/eng – eng/sve

 

Engelska länkar

The Reverse Logistics Association  – publikationer och nyhetstidningar som du kan ladda ner.

Reverse Logistics Professionals  – artiklar och nyheter.

Reverse Logistics Conference & Expo  – tidning, publikationer och nyheter.

Reverse logistics  – analys & forskning, branschtrender, fallstudier, nyheter etc.

 

Engelska nyhetsartiklar

Reverse side of logistics – the business of returns. (Forbes, mars 2005)
Reverse logistics  (Information Week, april 1999)

 

Engelska rapporter

The Efficiency of Reverse Logistics – Executive  (2003) report from Cranfield School of Management.

 

Engelska forskningsartiklar

De Brito, M. P., & Dekker, R. (2003). A Framework for Reverse Logistics. ERIM Report Series Research in Management.

*Fleischman, M., Bloemhof-Ruwaard, J.M., Dekker, R., van der Laan, E., van Nunen, J., & van Wassenhove, L.N. (1997). Quantitative Models for Reverse Logistics: A Review. European Journal of Operations Management, No. 103, pp. 1-17.

*Krumwiede, D.K., & Scheu, C. (2002). A Model for Reverse Logistics Entry by Third-party Providers. Omega, Vol. 30, No. 5, pp. 325-333.

*Jayaraman, V., Guide, V. D. R., & Srivastava, R. (1999). A Closed-loop Logistics Model for Remanufacturing. Journal of the Operational Research Society, Vol. 50, No. 5, pp. 497-508.

 

Engelska böcker

**Blumberg, D. F. (2005). Introduction to Management of Reverse Logistics & Closed Loop Supply Chain Processes.

**Flapper, S. D. P., van Nunen, J. A. E. E., Van Wassenhove, L.N. (Eds.). (2005). Managing Closed-loop Supply Chains.

 

Källor

Blumberg, D. F. (2005). Introduction to management of reverse logistics and closed loop supply chain processes. Boca Raton: CRC Press.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping