Introduktion till finansiering

 

Finansteori är ett område som involverar och riktar sig mot de sätt som individer, verksamheter och organisationer tar fram, allokerar och använder monetära resurser över tid, samtidigt som medförda risker i olika projekt är med i beräkningen. Finans handlar om finansiella beslut i termer av deras förmåga att generera ett önskvärt framtida resultat. Ingen kan spå framtiden men man kan göra bedömningar av en framtida sannolikhet baserad på antaganden och sammanhängande argument. Även om man nästan säkert kommer att ha fel, ska man i alla fall försöka. Utvärderingen av ett finansiellt beslut handlar inte om hur exakt det var i framtidsbedömningen utan hur klok bedömningen var från första början. Vissa finner detta frustrerande, andra finner det exalterande.

 

Analytiska verktyg

BestForBusiness.com  - Genom denna länk kan man hitta finansiella verktyg såsom balansräkningar, budgetplanerare osv.

Iowa State University tillhandahåller beslutsvertyg rörande bokslut, analyser and industrianalyser.
 

Länkar och lästips

Fisher Department of Finance  - Denna länk är för de som vill förstå finansiella idéer. Här kan man hitta mycket information gällande finans från många olika aspekter.

Finance Encyclopedia

The OSU Virtual Finance Library
  - Denna länk är en resurs som staten Ohio´s finansdepartement erbjuder akademiker och investerare.

 

Tidsskrifter

American Banker  - Har försett yrkesmän inom den finansiella sektorn med vital information. Här kan man läsa om ”National/Global”, ”Community Banking”, Inteckningar, ”Washington/Regulatory”, ”Investment Products”, Försäkringsprodukter, Teknik, ”Cards and Markets” och så vidare.

***Journal of small business finance  - I denna tidning kan du hitta vetenskapliga forskningsartiklar inom småföretag och entreprenörskap.

 

Nättidningar

Forbes  - Detta är en nättidning som publiceras varannan vecka. Här finner man en djupgående bevakning av aktuella finans- och affärshändelser.

Businessweek  - I denna nättidning kan man finna information om investeringar, aktieindex, allmänna finansiella nyheter och så vidare.

Online-newspapers
  - Genom denna länk har man möjligheten att läsa ett antal nättidningar gällande finans från många olika länder.

 

Artiklar

*Neuhauser, K.L. (2007). Survey research in finance. International Journal of Managerial Finance – Denna artikel ger en överblick över pågående debatter inom finans.

 

Böcker på engelska

Continuous - Time Finance  - Denna bok erbjuder en överblick över finansiell teori. Den inkluderar finansiella beslut på individnivå, bolagsfinans och finansiell förmedling.

**Ross/Westerfield/Jordan: Corporate Finance Fundamentals, 7ed, International Edition.

 

Böcker på svenska


**Wramsby, G. & Österlund, U. (senaste uppl.). Företagets finansiella miljö med övningar: I den här boken hittar du olika övningar med tillhörande lösningar.

**Greve, J. (2003). Modeller för finansiell planering och analys, Studentlitteratur. Den här boken tilldelades ”Bästa lärobok 2003”.

 

 

Källor

**Neale, B. & McElroy, T.(2004). Business Finance A Value – Based Approach.

**A.Brealey, R. & C.Myers, S.(1996). Principles of corporate finance.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping