Finansbeslut

 

Finansbeslut är det näst viktigaste beslutet inom finans (efter investeringsbeslut). Finansbeslut riktar sig till att fastställa hur mycket kapital som användas till att finansiera företagets verksamhet och hur denna finansiering ska struktureras. Finansbeslutet är ett beslut gällande vad man ska investera i, och hur företaget ska finansiera investeringen. Detta innefattar därmed självklart kapitalflöden om vilka man generellt sett säger ”desto mindre, desto bättre”:

Finansbeslut ska bedömas utifrån dess förmåga att skapa värde för företaget. När finansbeslut tas kan man komma över sätt att finansiera verksamheten som är värda mer än de kostar. Denna möjlighet innebär en ständig jakt efter ”billig” finansiering även om det från första anblick kan kännas som en logisk omöjlighet.

Ett antal teoretiska argument har använts för att förklara kapitalstruktur. En teori antar att det finansiella beslutet är relaterat till balansen mellan skattefördelarna gällande lånefinansiering och den ökade risken förenat med denna sorts finansiering. Denna ”byteshandel” teori har dominerat den akademiska världen inom finans under lång tid. Myers (1984) utvecklade den s.k. pecking order (maktstruktur, hierarki) teorin i vilken han argumenterade för att företag generellt sätt söker interna ägarandelar i första hand för att finansiera projekt och endast söker dess externa motsvarighet som en sista lösning.

En annan teori gällande finansbeslut är signaleringsteorin som är byggd på tron att managers och investerare inte har tillgång till samma information.

 

Analytiska verktyg

Mind toolsGenom denna länk kan man hitta olika exempel på analyser av kostnadsförmåner.

Investopedia Genom denna länk kan man hitta uppslagsverk, artiklar, finansiella kalkyleringsverktyg rörande finansbeslut.

 

Länkar och lästips

Strategic financial decision making is key to project support - Nuts and Bolts of Business – Genom denna länk kan man hitta olika artiklar i ämnet.

Artiklar

*Enhancing risk measurement capabilities - Denna artikel förklarar behovet av finansiella institutioner för att införa ekonomiskt kapital och olika åtgärder för att säkerställa medvetenheten gällande riskerna inom verksamheter.

*Capital structure: perspectives for managers - Denna artikel definierar kapitalstruktur och undersöker dess påverkan på kapitalkostnaden och företagets värde.

Böcker

**Vance .D, (2002) Financial Analysis and Decision Making: Tools and Techniques to Solve Financial Problems and Make Effective Business Decisions.

**Fitzgerald. R, (2002) Business Finance for Managers: An Essential Guide to Planning, Control and Decision Making - Denna bok handlar om finansbeslut och är för dem som saknar redovisningserfarenhet.

 

 

Källor

**Neale, B. & McElroy, T. (2004) Business Finance A Value – Based Approach.

**A. Brealey, R. & C. Myers, S. (1996) Principles of corporate finance.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping