Investeringsbeslut

 

Investeringsbeslutet är ett av de viktigaste beslutsområdena inom finans. Ordet ”investering” sammankopplas ofta automatiskt med stora inköp av maskiner, byggnader, fordon och så vidare. Med andra ord sammankopplas ofta ordet med tillgångar som i slutet återfinns i företagets balansräkning. Det finns dock andra sätt att investera på.

Investeringsbeslut är framförallt viktiga på grund av att:

De (oftast) involverar betydande och långsiktiga kapitalbindningar.

De är oåterkalleliga. När dessa beslut är implementerade, skapas barriärer, antingen fysiska eller psykologiska, som är väldigt svåra att ta sig tillbaka över.

De definierar företagets framtida operationsförmåga.

De formar företagets långsiktiga strategiska val.

De framtida fördelarna kan vara avsevärda men är samtidigt ofta väldigt ovissa.

Investeringsbeslutet är antagligen det viktigaste av alla beslut ett företag tar. Investeringsbeslut handlar ofta om att hitta projekt som är värda mer än de kostar och som således skapar värde för företaget. Detta värde kommer ofta från utnyttjande av möjligheten att producera nya produkter innan andra företag upptäcker öppningen i marknaden eller från att tillgodogöra marknadssegment som för tillfället är ignorerade av andra.

 

Länkar och lästips

Exchangestocks.info – Genom denna länk kan man hitta information om fondbörser med mera.

The investment FAQ - The Investment FAQ är en samling av vanliga frågor och svar rörande investeringar, aktier, obligationer och livförsäkringar med mera.

Saxo Bank - Saxo Bank säger sig underlätta olika sorters online-handel med finansiella instrument.

Money – What is it? How does it work?

Latour (in Swedish) – Investment AB Latour är ett investment bolag på Stockholmsbörsen.

 

Nättidningar

Smartinvestor – AFR Smart Investor Magazine är ett verktyg för australiensiska investerare som söker information rörande bland annat finansiell säkerhet. Detta magasin är skrivet av ett team av välkända finansiella experter och erbjuder ett brett urval av investeringsförslag och möjligheter som inte kan hittas någon annanstans.

 

Tidsskrifter

***Journal of Investment Compliance – Denna tidning är en forskningstidskrift, som ges ut kvartalsvis, täcker både mäklar-återförsäljare och investeringsrådgivare ”ends of compliance” och den ökande kopplingen mellan de två sidorna. Den ger praktisk analys av frågor om regleringen av investeringsfonder som avser deras handel, hantering, förvaring, överföring och investeringsregler.

Investment dealers digest – Denna journal ger dig varje vecka de senaste nyheterna och auktoritativ data som hjälper dig att hålla koll på vad som händer på Wall Street och på kapitalmarknaden. Du kan hitta den nya Investment Banking databasen som innehåller information, uppdelat i sektorer, om olika affärer, ”league table” och avgiftsinformation om ett halvdussin investmentbanktjänster sektorer inklusive teknologi, sjukvård och media-telekom med mera.

Investment management weekly – Denna tidning är den främsta publikation för institutionella ”money managers” som letar efter nya kunder. Den ges ut en gång i veckan och tillhandahåller information om nya, öppna och avslutade ”manager-sökningar”, tillgångsallokering, försäljning och marknadsföring, personalskift, rättsliga frågor, sponsorplanering och allmänna branschtrender.

 

Articles 

*The use of simulation in property investment analysis – Artikeln tar upp frågan om egendomsinvesterare konsekvent underskattar riskerna med investeringar i fast egendom. Artikeln ger exempel på egendomsinvesteringar, simuleringsmodeller och resultat.

*An Integrated investment and financial planning model – Artikeln presenterar en integrerad investerings och finansiell planeringsmodell utvecklad för ett turkiskt bolag. I artikeln kan man läsa om en fallstudie av två företag. Ett experiment som gjordes med utgångspunkt i den nämnda modellen visar att den inledande finansiella strukturen och det finansiella förhållandets begränsningar är avgörande för lösningen, och att beslut som grundar sig på stimulering av investeringar och systematisk skattebefrielse endast, inte är optimala.

*Multi - objective model for environmental investment decision making - Den här artikeln ger upphov till möjligheter för matematiska programmeringsmetoder att tillhandahålla lösningar där investeringar kan göras på ett visst område, för att maximera flera miljömässiga fördelar. I artikeln ingår en fallstudie gjord i östra Australien, som har använts för att testa metoden och bedöma känsligheten hos de olika och ofta motstridiga miljöfördelarna.

*The role of investment and finance in real estate education and research throughout the world – Den här artikeln var först med idén att undersöka betydelsen av fastighetsinvesteringar och finansiering i fastighetsutbildningar och forskning genom att titta på huvudpunkterna i konferenser hållna i de två största regionala samhällena.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping