Risk och avkastning

 

Risk och avkastning är det mest grundläggande begreppet i värderingen, tanken att människor är beredda att ta den risken, men endast om de är lämpligt kompenserade genom en riskpremie tillräckligt hög för att belöna dem för att vara riskbärande. I denna typ av marknader, investerare kan välja mellan en hel rad av värdepapper, som varje återspeglar olika risk- och avkastningskombinationer. I allmänhet, desto högre risk som är ansluten till både inkomsten från säkerheten och dess framtida kapitalvärde, desto högre avkastning krävs från en rationell investerare. Den viktiga faktorn i detta avseende är att risken definieras de villkor på vilka företag har tillgång till kapital, och därmed den rabatt som skall tillämpas på framtida kassaflöden.

Risk kan delas in i ett antal olika typer:

1) Affärsrisk - variationen i operativa kassaflödet eller vinst före räntor.

2) Finansiell risk - risken, utöver affärsrisk, är ett resultat av användning av skulder.

3) Portfolio eller marknadsrisk - variationen i aktieägarnas avkastning.

En förståelse av olika former av risk är användbara vid utvärdering och övervakning av kapitalprojekt. Det är viktigt att komma ihåg den dubbelsidiga karaktären hos risker kopplade till värdepapper. Obligationer är riskabelt för företaget, men mindre riskabelt för investerarna, medan aktier är riskfyllt för investerarna men inte för företaget. Den riskjusterade avkastningsavvägningen är viktig eftersom den definierar den avkastning som investerare kräver för olika typer av säkerhet, vilken driver kostnaden för kapital, den viktiga nämnaren i termen värdering.

 

Länkar och lästips

Investopedia – Genom denna länk kan man hitta gratisrapporter, räknemaskiner, relaterade termer, relaterade länkar och så vidare.

New York life

Länkar och lästips

CFA- institute – Genom denna lank kan man hitta olika artiklar som handlar om risk och avkastning.

Tidsskriftsartiklar

*Wilkens, K.A. & Heck, J.L. & Cochran, S.J. (2005), Risk and Return Properties of Portfolios Based on Directional Forecasts, in Journal: Managerial Finance – Denna artikel som fokuserar på aktivt förvaltade fonder, beroende av s.k. directional forecasts, presenterar ett resultat som inte bara får praktiska konsekvenser för prestationsmätning och riskhantering, utan är också ett viktigt bidrag till den empiriska metodlitteraturen.

*Chin-Wen, H. (2007). Stock return exposure to exchange rate risk: A perspective from delayed reactions and hedging effects. 

*Sorros, J.N. (2003). Return and risk analysis: a case study in equity mutual funds operating in the Greek financial market, in Journal: Managerial.

 
Böcker

**Troy, A. A. (2006), Corporate finance demystified

 
Artiklar

***Larsson, M (2004), Assessing CAPM using the excess return market model: evaluating the risk-return trade-off in the Swedish equity market.

***Lindh, F, (2001), Merger arbitrage in Sweden: risk and return characteristics.

 

 

Källor

**Neale, B. & McElroy, T. (2004) Business Finance A Value – Based Approach.

**A. Brealey, R. & C. Myers, S. (1996) Principles of corporate finance.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping