Bolagsomstrukturering

 

Bolagsomstrukturering inkluderar sammanslagningar, förvärv, s.k. spin-offs, avyttringar och så vidare. I själva verket är bolagsomstruktureringen en investering genom beslutet att omstrukturera företaget. Denna typ av beslut är ofta relativt komplexa.

Det finns åtminstone tre olika typer av sammanslagningar; horisontella, vertikala och s.k. konglomerat. En horisontell sammanslagning involverar företag inom samma industri. Denna typ av sammanslagning inträffar vanligtvis som ett medel att öka antalet marknadsandelar inom en marknad där det tros vara svårare att expandera på egen hand.

Med en vertikal sammanslagning menas en sammanslagning av företag som befinner sig på olika nivåer i leverantörskedjan men inom samma industri. En vertikal sammanslagning medför att en eller flera funktioner inom leverantörskedjan sammanvävs.

En sammanslagning vilken leder till ett konglomerat, involverar företag i ej relaterade industrier. Det finns många anledningar till denna sorts sammanslagning. Det kan vara storskalighetsfördelar, skattefördelar och möjlighet till utvidgning av verksamheten. Genom ett konglomerat möjliggörs företag att diversifiera sig genom dess involvering i olika industrier samtidigt som det leder till en minskad risk för dess aktieägare.

En annan form av omstrukturering är s.k. spin-offs, vilket inträffar när ett företag tror att en uppdelning av företaget till mindre självständiga delar skulle gynna det långsiktiga resultatet.

 

 

Länkar och lästips

 Tidsskrifter

***Journal of Business Finance & Accounting - Denna tidsskrift publicerar forskningsarbeten inom redovisning och finans. Man kan hitta teoretiska och empiriska analyser relaterade till finansrapportering, tillgångsvärdering, finansmarknader och institutioner, mikrostrukturer i marknader, bolagsfinans, och bolagsstyrelse med mera.

 
Artiklar

*Champlin, D. (1998). Toward an ethics of corporate restructuring  in Journal: International Journal of Social Economics – Denna artikel undersöker de etiska riktlinjer som är föreskrivna genom ett företags standardiserade ekonomiska teori. Ett annat alternativ kan man läsa om i Elizabeth Andersons bok; ”Value in Ethics and Economics” (1993).

*Liao, J. (2005). Corporate restructuring, performance and competitiveness: an empirical examination  in Journal: Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness - Denna artikel är begränsad till Emerald Group Publishing och undersöker effekten av bolagsomstrukturering under 1980-talet gällande det finansiella resultatet och den långsiktiga konkurrenskraften hos 107 utvalda tillverkningsföretag.

*Kessler-Park, R. & Butler, S. D.(2002). Restructuring corporate real estate and facilities in mergers, acquisitions and consolidations, in Journal of Corporate Real Estate. – Denna artikel handlar om omfattande ramverk och processer för fastställande och utvärderandet av sammanslagna eller förenade verksamhetsplaner.

*Powell, R. & Yawson, A. (2007). Are Corporate Restructuring Events Driven by Common Factors? Implications for Takeover Prediction, in Journal of Business Finance & Accounting.

*Goldstein, D. (1997). Clashing Paradigms? Total Quality, Financial Restructuring and Theories of. Denna artikel visar på olika sätt att ta fram modeller för att förutspå s.k. takeovers. Man kan också läsa om hur stor sannolikheten är att andra händelser rörande omstrukturering inträffar.

*Carlin, W. & Landesmann, M. (1997). From theory into practice? Restructuring and dynamisym in transition economies, in Oxford review of economic policy. – Denna artikel visar på micro och macro orsaker till att undersöka mekaniken bakom bolagsomstruktureringen i s.k. övergångsekonomier.

 

Böcker

**McConnell and Denis, D.J. (2005). Corporate restructuring. Vol. 1

**McConnell and Denis, D.J. (2005). Corporate restructuring. Vol. 2

 

 

Källor

**Neale, B. & McElroy, T. (2004) Business Finance A Value – Based Approach.

**A. Brealey, R. & C. Myers, S. (1996) Principles of corporate finance.

 

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping
**Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping
***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
på Högskolebiblioteket i Jönköping