Övriga resurser

Dokumentmallar Tar det tid att skriva in samma sak på datorn, gång efter gång? Är det svårt att hålla en tydlig grafisk profil? Ser OH-bilderna olika ut beroende på vem som presenterar vad och när? Fyller du fortfarande i pappersblanketter fast de skulle kunna köras digitalt? Är du orolig för hur dina mail ser ut när de öppnas av mottagaren? Då är dokumentmallar något för dig! fram just den information du är intresserad av? Kan du få fram de dokument du behöver när du sitter i sammanträde utanför kontoret?

IKT-verktyg Har du integrerat din mobiltelefon och din dator? Sett hur du kan använda Office-paketets många funktioner för att underlätta både arbetsliv och privatliv? Lärt dig hur du söker på Internet för att sila

Samhällsinformation  Vilka arbetsmiljöregler gäller för din bransch? Hur startar man företag? Hur deklararerar jag och lämnar uppgifter till Bolagsverket och andra myndigheter via Internet? Vilka tullregler gäller? Hur ser rättspraxis ut? Hur hittar jag rätt myndighet? Var hittar jag statistik för marknadsundersökningar och annat? Hur informerar jag vänner från utlandet om hur Sverige fungerar?