Projektspiralen - din guide i projektarbetet

 

Tycker du att det där med att göra projekt i fadderföretag verkar roligt men lite jobbig? Du är inte ensam.

Många av de elever som går Företagargymnasiet tycker att det skulle vara skönt att få lite hjälp i arbetet med projekten. Tillsammans med FG-ambassadörerna i Stiftelsen Företagsams elevnätverk har vi därför tagit fram Projektspiralen som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i de olika stadierna i ett projektarbete. Du får tips som kan vara till hjälp när du ska definiera, planera, genomföra, rapportera och utvärdera dina projektarbeten.

  1. Definiera:  I Projektspiralen finns en rad projektförslag. En bra start av ett projektarbete kan vara att ni i klassen diskuterar ämnesområdet och arbetar fram de frågor ni ska ställa genom "brainstorming".
  2. Planera: För att ni ska kunna planera finns exempel på vilka aktiviteter ett projektarbete innehåller och tips för hur du och din projektkamrat ska arbeta mot ert fadderföretag. Här finns även checklistor som kan användas för planeringen.
  3. Genomföra: Projektspiralen innehåller också olika metoder för hur ni kan samla material till era projektarbeten. Här finns allt från tips som hjälper er att förbereda er för intervjuer till idéer som hjälper dig att reflektera över samarbetet med din projektpartner.
  4. Presentera: Under rubriken "presentera" finns tips för både skriftliga och muntliga presentationer.
  5. Utvärdera: Avslutningsvis finns tips på hur du, din projektkamrat och era lärare kan arbeta med utvärderingar och feedback samt hur man kan arbeta med opponenter i utvärderingen. Allt för att ni ska kunna bli ännu bättre nästa gång. 

Som inspiration finns en Projektbank med exempel på projektrapporter från en rad av de skolor som jobbar med Företagargymnasiet.