Introduktion till entreprenörskap

 

Entreprenörskap är processen av att skapa värde genom att sammanföra ett unikt paket av resurser för att ta till vara och dra nytta av möjligheter. Konceptet entreprenörskap har funnits sedan början av 1900-talet och introducerades först av ekonomer som Jean-Baptist Say och Joseph Schumpeter. Entreprenör är ursprungligen ett franskt ord som använts för att beskriva folk som gärna tar risker. Entreprenörskap kan ses som en process att följa och ta till vara på möjligheter utan att egentligen tänka på vilka resurser man har till sitt förfogande. Ämnet har mycket att göra med att känna igen en idé och att ta till vara på möjligheter och göra det till en affärsverksamhet. Entreprenören bakom processen är också intressant, precis som entreprenöriella beteenden i redan etablerade firmor, så kallad corporate entrepreneurship.

Entreprenörskap har definierats av många och på olika sätt. Professor Per Davidsson på Internationella handelshögskolan definierar entreprenörskap som “skapandet av ny ekonomisk aktivitet”. Ämnet är viktigt eftersom det skapar möjligheter och nya företag som i sin tur stimulerar ekonomin och påverkar samhället. Den skapande förstörelsen är enligt Schumpeter viktig för ekonomin, dvs. skapandet av nya produkter som ersätter de gamla. Nya företag står för den största skapande förstörelsen eftersom de oftast erbjuder produkter som är förbättringar av redan existerande produkter. Entreprenörskap har ett viktigt inflytande på ekonomin av flera anledningar. Innovation är en av dem och är en av de mest centrala delarna i den entreprenöriella processen. Innovation är orsaken till många förbättringar som hjälper både företag och privatpersoner. Entreprenörskap står även för många nya arbetstillfällen. Om man tar entreprenöriella områden som Gnosjö som exempel så ser man att arbetslösheten är nästintill obefintlig jämfört med 4-5 % i resten av landet.

Entreprenörskap kan ses som en process som involverar alla funktioner och aktiviteter som är kopplade till att finna nya möjligheter och skapa nya affärsverksamheter för att realisera dem. Det finns ett starkt fokus på startfasen hos företag. Processen börjar vanligtvis med ett beslut om att bli entreprenör. Efter att du bestämt dig för att fullfölja planerna så är utmaningen att formulera en framgångsrik affärsidé och sen starta upp företaget. Efter den mest komplicerade delen att gå igång företaget så återstår utmaningen att underhålla det och få det att växa. Du kan också se det som två processer. Först upptäcktsprocessen där affärsidén formuleras efter att en möjlighet har upptäckts, och sen utvinningsprocessen där man anskaffar de resurser som krävs för att utnyttja möjligheten och identifierar potentiella köpare. Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla möjligheter inte nödvändigtvis är bra affärsmöjligheter.

Som redan nämnts, att hitta och utnyttja möjligheter är det som entreprenörskap handlar om. Det betyder att man måste identifiera och känna igen dem som möjligheter. Möjligheter är dock inte samma sak som idéer, och det är viktigt att man känner igen skillnaden, annars är risken stor att misslyckas. Så hur identifierar man möjligheter? En bra början är att titta på trender och analysera omgivningen (se Strategi – Extern analys). En möjlighet kan även vara lösningen på ett problem som du identifierat. Vanligtvis är det lättare att komma på idéer än att hitta möjligheter. Hur kommer man då på bra idéer? Ett tips är att börja med lite brainstorming och kanske göra en undersökning eller fokusgrupper.

I den här sektionen har vi valt att titta på entreprenören  som person, sen hur man gör en rimlighetsanalys  på sin affärsidé och den affärsmodell  som lämpar sig bäst. Att arbeta i team  är också någonting som är viktigt att klara av om man vill starta upp ett företag. För att kunna göra det måste man även ha finansiella medel, och måste därför kunna göra en finansiell analys av idén. Du måste även välja vilken sort juridisk form du vill ha på ditt företag. En central del i den entreprenöriella processen är även att skriva en affärsplan  och få finansiering.

 

Analytiska verktyg

PEST analys

Ett användbart verktyg som kan användas kallas PEST-analys eller PESTEL (står för Politiska, Ekonomiska, Sociala, och Teknologiska faktorer). PEST analysen hjälper dig titta på förändringar i omgivningen som kan ge upphov till nya öppningar och möjligheter. Den här analysen är bra för att förstå företagets position på marknaden och dess potential.

Arbetsverktyg, på engelska, för PEST analysen:
PEST-worksheet 
Instruktioner  för hur man genomför analysen.

Du kan läsa mer om PEST-analysen i Strategi-delen.

 
Entreprenörskapsspel på engelska

De här verktygen hjälper dig att öva beslut och/eller individuell kompetens, dvs. dina entreprenöriella verktyg. De reflekterar vissa situationer där beslut måste tas och utvärderas och sedan agera. Nedan hittar du ett utval av böcker som innehåller passande övningar.

Blueprints for innovation*. Boken ger verktyg för problemlösning och brainstorming såväl som en analys av din egen problemlösningsstil.

Corporate Ceativity: How innovation and improvement actually happen*. Den förklarar olika aspekter av kreativtet och hur man kan bli mer kreativ.

Six Thinking Hats  är ett verktyg som hjälper dig se saker ur olika perspektiv. Det går ut på att sätta sig in olika roller för att bättre se just dennes perspektiv.

Jamming* kan hittas både på svenska och engelska. Boken handlar om kreativitet och drar paralleller till musikimprovisationer. Den innehåller övningar som är till för att stimulera och ta till vara på kreativitet. Läs mer om den här  på engelska.

 

Länkar och lästips

Bolagsverket.se  kan ge dig en massa bra information om hur du kommer igång med ett nytt företag och vad du måste tänka på.

Svenskt Näringsliv  kan hjälpa dig med många råd och tips och nyheter.

Starta Företag  - information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

Företagande.se  är en mötesplats för entreprenörer med många tips och verkyg.

Institutet för entreprenörskap och småföretagsforskning har en Kunskapsbank  med sökfunktion för artiklar och avhandlingar och tips på länkar.

Utbildningsstyrelsen i Finland har ett distansgymnasium som bland annat tar upp modulen ”Vägen till entreprenörskap

Högskolebiblioteket i Jönköpings har världens största bibliotek för litteratur inom entreprenörskapsområdet, ICE  (Information Center for Entrepreneurship). ICE kollektionen består av arbeten från betydande ekonomer från 1900-talet samt ända fram till nyligen publicerade forskningsrapporter. Samlingen innefattar såväl böcker som artiklar och tidskrifter.

 
Länkar på engelska

Stanford Educators Corner – Entrepreneurship Education Resources  är en gratis samling resurser för entreprenörer och innehåller både media resurser och curricula resurser.

Small Business Administration  (SBA) ger dig en småföretagarguide samt lite användbara verktyg.

Marriott School Centre for Entrepreneurship  gives you some help in identifying opportunities, self evaluate your entrepreneurial spirit, provides twenty-one questions you should ask yourself before starting your business, dispels common entrepreneurial myths, helps you avoid "first-time" mistakes and estimate start-up costs.

Lärmoduler  som fungerar utmärkt som komplement. Skrolla ner för att hitta moduler om rimlighetsanalys, struktur, strategiplaner, markandsföringsstrategier och mycket mer.

E-venturing  – är en världsledande portal om du söker information som rör entreprenörskap.

 
Webbtidningar på engelska

Inc Magazine  ger dagliga nyhetsrapporter och en allmänt bra tidning för entreprenörer och småföretagare med en utmärkt sökmaskin.

Entrepreneur.com  är en matnyttig nyhetstidning med de senaste nyheterna.

Fast Company  behandlar entreprenörskap i den nya ekonomin.

 
Tidskrifter på engelska

***The Journal of Small Business Management, fokuserar huvudsakligen på småföretagare och entreprenörskap och är den ledande tidskriften på det området.

***Small Business Economics, fokuserar på entreprenörskapets roll bland småföretag. Innhållet är brett och fokus är på olika aspekter inom entreprenörskap som entreprenörers särdrag, nya satsningar och innovation, företags livscykler, och vilken effekt regeringsbeslut och allmänna principer har i lokala, regionala, nationella, och internationella sammanhang.

***Entrepreneurship and Regional Development, fokuserar på huvudsakliga faktorer i ekonomisk utveckling – entreprenörskap och innovation – som ett lokalt och regionalt fenomen.

***Journal of Business Venturing, är ett forum för information, teorier, historier och tolkningar av entreprenörskap och dess konsekvenser.

***Entrepreneurship: Theory and Practice, publicerar material om studier av företagsbildning, småföretagande, familjeföretagande, minoriteter och entreprenörskap, och mycket mer.

***Strategic Entrepreneurship Journal – NY 2007

 

Nyhetsartiklar

Ny lag ska förbjuda kommuner att tränga ut privatföretag  (DN Debatt, april 2007)
Satsningen på nyföretagande skadlig för svensk ekonomi  (DN Debatt, april 2007)
Fem svenska företag i Europatopp  (E24, mars 2007)
Fler entreprenörer inom vården önskas  (E24, mars 2007)
Rekordmånga vill starta eget  (E24, februari 2007)
Entreprenörsparadiset  (Veckans Affärer, juni 2007)

 
Nyhetsartiklar på engelska

The Face of Entrepreneurship in 2017  (BusinessWeek.com, januari 2007)
Encouraging Entrepreneurship at Work  (BusinessWeek.com, augusti 2006)
Lure of Entrepreneurship Beckons Boomers  (BusinessWeek.com, januari2007)
The bright idea that translated into profit  (Financial Times, april 2007)
Europe's Young Entrepreneurs 2007  (BusinessWeek, juni 2007).

 
Tidskriftsartiklar på engelska

***Gartner, W.B. (1990). What are We Talking About When We Talk About Entrepreneurship? Journal of Business Venturing, Vol. 5, No. 1, p. 15

*Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship As a Field of Research. Academy of Management Review, Vol. 25, No. 1, pp. 217-226.
Den här artikeln gör en översikt över entreprenörskapsområdet och utvecklar en teoretisk bas för framtida studier.

 
Böcker

**Holm, M. (2006). Framgång: 20 svenska entreprenörer om vägen till toppen- inspiration för dig som vill lyckas som företagare. Författaren har intervjuat 20 av landets mest framstående entreprenörer, från Daloc’s grundare till Gina Tricot of EF Education.

**Landström, H. (2005). Entreprenörskapets rötter. Den här boken klargör det rätt så diffusa ämnet entreprenörskap genom en historisk återblick över entreprenörskapets utveckling och beskriver entreprenörskapsämnets unika karaktär.

 
Böcker på engelska

Bygrave, W. D. The Entrepreneurial Process. 
Kapitel 1 i Bygrave, W. D. (Ed.). (1997). The Portable MBA in Entrepreneurship.
Det här kapitlet handlat om de kritiska faktorerna som det är viktigt att du tänker på när du startar eget och entreprenörens personliga egenskaper. Externa och sociologiska faktorer som påverkar beskrivs också. Du visas hur man utvärderar möjligheter och identifierar kundbehov. Författaren trycker också på hur viktigt det är med timing och teamwork.

**Bygrave, W. D. (Ed.).(1997). The Portable MBA in Entrepreneurship. Om du vill fortsätta läsa den här boken får du chanson att läsa mer om hur man känner igen möjligheter, entreprenöriell marknadsföring, hur man skriver affärsplan, hur man upprättar finansiella rapporter och hur man går tillväga för att få kapital.

**Kuratko, D.F., & Hodgetts, R.M. (1998). Entrepreneurship: A Contemporary Approach. Det här är en marknadsledande bok som var den första boken som täckte entreprenörskap i helhet. Boken har en praktisk steg-för-steg ansats som hjälper dig att utveckla dina entreprenöriella färdigheter.

Sarasvathy, S., Venkataraman, S., Dew, N., & Velamuri, R. (2002). Three Views of Entrepreneurial Opportunity 

**Kuratko, D. F., & Hodgetts, R. M. (2007). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice. Den här boken är en standard bok på mer än 350 universitet runt om i världen.

**O’Fiet, J. (2002). The Systematic Search for Entrepreneurial Discoveries.
Författaren till den här boken menar att hitta möjligheterna är centralt, och att man kan öva systematiskt för att bli bättre på att finna dem. Olika aspekter som påverkar upptäckten av entreprenöriella möjligheter beskrivs också som t.ex. konkurrens och kompetens.

**Wickham, P.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. Den här boken är lätt att följa, upplägget är bra och innehållet har en logisk följd. Den täcker hela det dynamiska entreprenöriella området.

 

Källor

Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures*. Pearson Prentice Hall: New Jersey.

Warner, M. (Ed.). (2002). International Encyclopedia of Business and Management*. London: Thomson Learning

Wickham, P.A. (2004) Strategic Entrepreneurship. Third edition. Harlow, UK: Pearson Education

Wigren, C. (2003). The Spirit of Gnosjö – The Grand Narrative and Beyond. Jönköping International Business School: Jönköping.

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping 

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping