Entreprenören

 

Många blandar ihop entreprenörer och uppfinnare, där är dock inte alls samma sak. En uppfinnare tillverkar någonting för hand medans entreprenören tar en uppfinning och gör det till en lönsam affär. Entreprenören har en tendens till att vara bra på att se möjligheter och ta till vara på bra idéer. Entreprenöriella aktiviteter utförs antingen individuellt eller i grupp, med ett gemensamt driv och utan rädsla för att chansa.

Vad är det som gör en entreprenör? Vanligtvis så är anledningen till att starta eget är man själv vill ansvara för och ta till vara på möjligheter för att i slutändan själv kunna njuta av vinsten. Att kunna ta sina egna beslut och vara självständig är något som driver viljan hos många att bli egen. Att ibland följa sina egna idéer kan vara nödvändigt om man vill se något nytt introducerat på marknaden, det är inte alltid så att företag låter dig experimentera och testa nya idéer. Kanske är det så att du har kommit på något nytt som du inser vore en bra affärsmöjlighet. Att i slutändan själv kunna ta vinsten är inte den primära orsaken till att starta eget, det är inte troligt att du kommer att tjäna flera miljarder som en del kända entreprenörer som Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Edison, J. P. Morgan, Werner von Siemens, och så klart Ingvar Kamprad.

De här entreprenörerna som lyckats bra har vissa gemensamma drag. De har alla en brinnande entusiasm för sina företag och stor förståelse för de två mest viktiga sakerna för ett företag – dess produkter och dess kunder. Att kunna erbjuda kunderna vad de vill ha är grundläggande. Dell Computers är ett bra exempel, de designar varje produkt individuellt efter kundens önskemål och behov. Entreprenörer har också en fascinerande tendens att kunna göra produkter som fyller orealiserade behov. Ett annat drag som finns gemensamt hos entreprenörer är en envishet och ovilja att ge upp även om första försöket misslyckas. De inser att man ibland måste experimentera och att första försöket inte alltid lyckas. De ser det mer som en lärande process. Att kunna starta ett företag och bygga det runt en affärsidé är också ett gemensamt drag hos entreprenörer. Det är den mest kritiska fasen i den entreprenöriella processen och där de flesta nystartade företag misslyckas.

Entreprenörens personliga drag har ofta beskrivits som idén om en “great person” eller någon som inte riktigt passar in socialt. Det finns samstämmighet i att entreprenörer oftast är utåtriktade och spontana personer, men de flesta personligheter hittas hos entreprenörer.

  

Analytiska verktyg 

Är du ett med din företagsidé?  Checklistor från Almi Företagspartner som hjälper dig utvärdera om du har det som krävs för att starta eget.

Vem vill bli entreprenör  - testa dina kunskaper om entreprenörer

 
Verktyg på engelska

Entreprenöriellt test  – passar du som entreprenör?

Entrepreneur.com ger några “How to” tips.

 

Länkar och lästips

Vem är entreprenören?  ger en liten överblick samt lite länktips och nyheter.

Entreprenörsbloggen  – om företagande och företagaranda 

 
Tidskrifter

Entreprenören  är en tidning som ges ut av Svenskt Näringsliv.

 

Länkar på engelska

Sam’s regler för hur man bygger upp ett företag  är en berättelse av Wal-mart’s grundare Sam Walton och hans tankar om hur man ska driva ett företag.

Myter om entreprenörer 

 

Nyhetsartiklar

Overklig resa för entreprenören  (Ny Teknik, maj 2007)
Bakom stereotypen finns den riktiga entreprenören  (Estrad, mars 2005)
Bered vägen för den goda entreprenören  (DN, juni 2007)

 
Nyhetsartiklar på engelska

Movers & Shakers - Entrepreneurs who rocked our world  (Entrepreneur Magazine, maj 2007)
Take the Lead: Who's in charge of the future? You are. A look at how entrepreneurs are transforming the world. (Entrepreneur Magazine, maj 2007).
Is there a gene for Business?  (BusinessWeek.com, oktober 2006)
Entrepreneurs need a dose of cockiness  (BusinessWeek.com, mars 2007)

 
Tidskriftsartiklar på engelska

***Kuemmerle, W. (2002). A Test for the Fainthearted. Harvard Business Review, Vol. 80, No. 5, pp. 122-127. Författaren har hittat 5 gemensamma drag för entreprenörer och har utvecklat ett test för att du ska kunna utvärdera om du har det som krävs.

Sarasvathy, S. (2006) What Makes Entrepreneurs Entrepreneurial?  Den här artikeln tar upp typiska drag hos entreprenörer och beteenden och undersöker om det finns något som författaren kallar entreprenöriellt tänkande.

Gartner, W.B. (1988). Who Is An Entrepreneur Is the Wrong Question. American Journal of Small Business, pp. 47-68. Författaren anser att entreprenörskap är skapandet av nya företag, och entreprenörer är de som skapar dem vilket är det som skiljer dem från icke-entreprenörer.

**Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (1998). What Makes an Entrepreneur?  Journal of Labor Economics, Vol. 16, No. 1, pp. 26-60. Författarna har undersökt om eventuell kapitalbrist påverkar potentiella entreprenörer. Självanställning är den vanligaste formen av entreprenörskap, och att hitta kapital den svåraste barriären.

 

Böcker på engelska

**Wickham, P. A. (2006). Strategic Entrepreneurship. Den här boken är lätt att följa, upplägget är bra och innehållet har en logisk följd. Den täcker hela det dynamiska entreprenöriella området.

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures. Den här boken tar upp allt från beslutet att bli entreprenör till hur man utvecklar en affärsidé och starta ett företag utifrån det. Boken ger även råd om hur man går vidare med att sköta och expandera företaget när det väl är igång.

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – Successfully Launching New Ventures. Pearson Prentice Hall: New Jersey

**Wickham, P.A. (2004). Strategic Entrepreneurship

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping