Rimlighetsanalys


Rimlighetsanalys är “processen för att bestämma om en affärsidé är lönsam” (Barringer & Ireland, 2006). . Med andra ord så utvärderar du om du tror att din idé är värd besväret att försöka realisera. Det är bra om man genomför det innan affärsplanen skrivs eftersom att om du kommer fram till att idén inte kommer att fungera när du redan har börjat med affärsplanen så kommer du att förlora mycket tid på att tänka om och omformulera din idé. Mycket tid kan gå till spillo på någonting som i slutändan inte kommer att fungera. Alltför många entreprenörer har struntat i att genomföra den här delen.

En rimlighetsanalys kan hjälpa dig att analysera ditt företags styrkor och svagheter och vilka resurser du kommer att behöva för att fortsätta. Det finns mängder av information som kan hämtas om de flesta saker, men en del information är nödvändig att ta med i en rimlighetsanalys. En bakgrundspresentation av ditt företag ska vara med samt en detaljerad produktbeskrivning. Den finansiella sidan måste också täckas, dvs. redovisningsrapporter ska också vara med. Ledning och organisationsstruktur ska helst också beskrivas såväl som produktionsprocessen. Marknadsföringsplanen och målsättningen är också av intresse. Om vissa juridiska aspekter är av särskilt intresse eller har viss relevans för ditt företag är det också någonting som måste tas med i analysen, och ibland även relevanta skatter. Generellt kan man dock säga att i alla fall fyra delar ska inkluderas i en rimlighetsanalys; produkt/service rimlighet, industri-/markandsrimlighet, organisationsrimlighet, och finansiell rimlighet. Du kan läsa mer om industri och marknadsanalyser i Strategisektionen  (extern analys). De organisationella rimligheterna kan utvärderas med hjälp av affärsmodellen, och den finansiella med hjälp av finansiell analys. Din utvärdering av rimligheterna inom de här fyra områdena ska helst vara positiv om ditt företag inte ska bli utsatt för risken att misslyckas. Produkt/ service rimlighetsanalysen hjälper dig ta reda på om det du vill erbjuda är attraktivt för kunden och hjälper dig även att designa produkten rätt innan du släpper den. Potentiella fel eller misstag som skett under produktutvecklingen kan upptäckas. Man borde därför testa och se om kunderna först och främst över huvud taget köper konceptet och därefter utveckla en prototyp för att testa hur användbar produkten är.
Det finns ett antal frågor som du borde ställa dig själv och som du borde ha ett svar på när du är färdig med rimlighetsanalysen. Frågor som rör hur marknaden ser ut och om det finns en potential? Vad krävs för att nå ut till kunderna? Är produkten konkurrenskraftig? Finns de rätta resurserna för att realisera din affärsidé? Hur täcker du kostnader och vad är den förväntade avkastningen? Är du den enda som är involverad i att förverkliga affärsidén? Om du har en klar bild över dessa olika aspekter så kommer det hjälpa dig på vägen till att bli en framgångsrik entreprenör.


Analytiska verktyg

Lönsamhetstest  för att ta reda om din idé är lönsam

 
Verktyg på engelska

Feasibility utvärderingsmall  Exempel på hur man genomför analysen 
Starta eget resursguide  med checklistor

 

Länkar och lästips

IUC  – Industriella Utvecklingscentra

 
Länkar på engelska
Informationskällor för industrianalys

Hoovers  – en sida för företagsprofiler och företagsinformation.
Thomasnet  – industri-, produkt-, och service information – enbart amerikanska företag
Konkurrensanalys – olika perspektiv 

 

Nyhetsartiklar på engelska

Competitive analysis  (Digital Web Magazine, augusti 2006)
Competitive analysis part 2  (Digital Web Magazine, oktober 2006)
Feasibility Analysis part 1  (Small business start-up)

 
Tidskriftsartiklar på engelska

Reilly, M. D., & Millikin, N. L. (1995). Starting a Small Business: The Feasibility Analysis. Montguide  – Montana State University Extension Service, October issue.
Den här artikeln diskuterar hur du som entreprenör kan öka dina chanser att lyckas genom att analysera din idé, marknaden och ditt team innan du sätter igång med hjälp av en rimlighetsanalys.

***Wyckham, R. G., & Wedley, W. C. (1990). Factors Related to Venture Feasibility Analysis and Business Plan Preparation. Journal of Small Business Management, Vol. 28, No. 4, pp. 48-59.
Den här artikeln drar slutsatsen att entreprenörer idag utbildas mer och bland annat lär sig att rimlighetsanalyser och affärsplaner är viktiga komponenter. Författarna har undersökt hur demografi, ägarskap/anställning och andra faktorer påverkar rimlighetsanalyser och affärsplaner.

 
Böcker på engelska

Tsorakidis, N., Papadoulos, S., Zerres, M., & Zerres, C. Break-Even Analysis  (E-bok)
Den här boken kan laddas ner gratis och tar upp breakeven analyser för enstaka och flera produkter.

*Finkelstein, S. (2003). Why smart executives fail and what you can learn from their mistakes. Den här boken beskriver de misstag som gjorts av företag och analyserar anledningarna till misslyckanden och vad du kan göra för att lära av de misstagen som gjorts av andra.

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures.  Pearson Prentice Hall: New Jersey

**Justis, R. T., & Kreigsmann, B. (1979). The feasibility study as a tool for venture analysis. Journal of Small Business Management, Vol. 17, No. 1

http://www.iuc.se/www/pt2mojlighetsanalys.asp

 

*Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt
     på Högskolebiblioteket i Jönköping