Affärsmodell


En affärsmodell kan beskrivas som en berättelse som berättar hur företaget fungerar. En berättelse innehåller oftast karaktärer, en omgivning och en plan som talar om hur företaget tanker generera värde och vinst. Definitionen av en affärsmodell är “ett företags plan eller diagram över hur de konkurrerar, använder sina resurser, strukturerar förhållanden, agerar med kunder, och skapar värde för att kunna överleva på de vinster som görs” (p. 100, Barringer & Ireland 2006). Den är mer eller mindre uppbyggd av fyra delar. Först är det kärnstrategin som måste beskrivas, sen tillgängliga strategiska resurser, hur partnernätverket ser ut, och till sist kundrelationen. En kärnstrategi innehåller vanligtvis företagets mål och visioner samt produkt och marknadsräckvidden. Hur företaget tänker differentiera sig självt är också en del av kärnstrategin. De strategiska resurserna är byggda runt företagets kärnkompetenser och dess strategiska tillgångar. Partnernätverket involverar företagets leverantörer och andra partners såsom samarbetsbolag (joint venture) eller strategiska allianser. Kundrelationen talar om hur företaget tänker arbeta ihop med sina kunder, dess målmarknad och hur de har tänkt nå sina kunder. Prisstrukturen är också en del av kundrelationen.

Så vad är det viktiga med en affärsmodell? För det första så fungerar den som en slags rimlighetsanalys efter det att företaget är startat. En affärsmodell hjälper också till att se hur de olika faktorerna inom företaget interagerar samt mellan företag i nätverket. Man kan säga att affärsmodellen kommunicerar syftet med företaget. Du måste utveckla din egen affärsmodell, för om du försöker kopiera någon annans affärsmodell löper du stor risk att misslyckas. Varje firma har sina egna unika resurser som de bygger sin verksamhet på – och ditt företag är inte annorlunda. Det är viktigt att du koordinerar resurserna du har på ett sätt som passar just din firma.

En affärsmodell borde följa rimlighetsanalysen och göras innan du börjar med affärsplanen.

 

 

Länkar och lästips 

Så här skapar du en lönsam affärsmodell på Internet 

iTunes Store - en förlegad affärsmodell?  (IDG.se, maj 2007)

Lär ingenjörerna mer om affärsmodeller  (Ny Teknik, juni 2007)

 

Länkar på engelska

Affärsmodellen  – mer information från QuickMBA

1000ventures.com  ger dig kort information om olika aspekter inom entreprenörskap samt ger en överblick över affärsmodeller.

 

Nyheter på engelska

Why you need to be prepared for the new Internet consumer and business models  (Entrepreneurship.com, april 2007)

 
Tidskriftsartiklar på engelska

Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2000). The Role of the Business Model in Capturing Value From Innovation  - Evidence from XEROX Corporation’s Technology Spinoff Companies. Industrial and Corporate Change, Vol. 11, No. 3, p. 529.
Den här artikeln tittar på affärsmodellens roll i att ta tillvara på värdet av ny teknologi.

*Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The Entrepreneur’s Business Model: Toward a Unified Perspective. Journal of Business Research, Vol. 58, No. 6, p. 726.
Författarna argumenterar att affärsmodeller fungerar som en enande analysenhet som underlättar utvecklingen inom entreprenörskap.

 
Böcker på engelska 

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures.
Den här boken tar upp allt från beslutet att bli entreprenör till hur man utvecklar en affärsidé och starta ett företag utifrån det. Boken ger även råd om hur man går vidare med att sköta och expandera företaget när det väl är igång. Kapitel fem behandlar affärsmodeller.

 

Källor

**Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2006). Entrepreneurship – successfully launching new ventures.  Pearson Prentice Hall: New Jersey

 

* Tillgängligt online för studenter på Högskolan i Jönköping.

** Tillgängligt på Högskolebiblioteket i Jönköping.

***Tillgänglig både online för studenter på Högskolan i Jönköping samt